Vanquin®

P02CX01
 
 

Ormemiddel, fortrinsvis mod Enterobius. 

Anvendelsesområder

Infestation med børneorm (Enterobius)

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg pyrvin (som embonat). 

Doseringsforslag

  • 5 mg/kg legemsvægt, højst 400 mg som enkeltdosis.
  • Behandlingen gentages efter to uger.
  • Hele husstanden bør behandles samtidigt.
  • Ved recidiv gives 6 behandlinger med en uges interval.

Bemærk: 

  • Dosis tages umiddelbart efter et måltid.
  • Tabletten synkes hel, og suspensionen synkes straks for at undgå misfarvning af tænderne.
  • Der er ringe erfaring med behandling af børn, der vejer < 10 kg.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fotosensibilitet.
Allergiske reaktioner.
Præparatet farver afføringen rød og pletter tøj.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er data for omkring 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3966, 1550, 4186, 3711

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Farmakodynamik

  • Dræber eller lammer såvel larver som voksne orm i tarmkanalen, og de føres derefter bort af peristaltikken.
  • Formentlig hæmmes ormenes oxidative stofskifte og glucoseabsorption. Paralysen er reversibel.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 145607
8 stk.
90,70 88,10

Foto og identifikation

Tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 10,2 x 10,2
tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4186 Torp-Pedersen A, Jimenez-Solem E, Cejvanovic V et al Birth outcomes after exposure to mebendazole and pyrvinium during pregnancy - A Danish nationwide cohort study J Obstet Gynaecol 2016 36(8) 1020-5 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27189319

 
 

Revisionsdato

2018-11-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. august 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...