Daktarin

A01AB09
 
 

Svampemiddel til lokal anvendelse ved candidiasis. 

Anvendelsesområder

Oral og øsofageal infektion forårsaget af miconazolfølsomme svampe.

Dispenseringsform

Mundhulegel. 1 g indeholder 20 mg miconazol (1 ml svarer til 24,8 mg miconazol). 

Doseringsforslag

  • Voksne og børn > 2 år. ½ måleske (2,5 ml) 4 gange dgl. efter et måltid
  • Børn 4-24 mdr. ¼ måleske mundhulegel (1,25 ml) 4 gange dgl. efter et måltid.
    Mundhulegelen fordeles i mundhulen og holdes der så længe som muligt, før den synkes. Påpasselighed ved applikation hos små børn for at undgå, at gelen tilstopper luftvejene.
  • Protesebærere. 62,5 mg (½ måleske mundhulegel) 4 gange dgl. Appliceres på protesens slimhindeside efter grundig rengøring af protesen. Protesen sættes straks på plads, og overskydende mundhulegel holdes i munden så længe som muligt, før den synkes. Tandprotesen fjernes om natten.

 

Bemærk: 

  • Behandling af kronisk infektion bør strække sig over 4-6 uger.
  • Der kan være behov for at forlænge/gentage behandlingen.

Kontraindikationer

Spædbørn < 4 måneder eller spædbørn, hvis synkerefleks endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet. 

Forsigtighedsregler

Alkoholindhold 

Mundhulegelen indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset interaktion med warfarin. Tandlæge gav mundhulegel til patient i Marevan-behandling. Flere ugers hospitalsbehandling for justering af INR-værdi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Mundhulegener, Mundtørhed, Opkastning.
Ikke kendt Hepatitis, Stomatitis.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner  (herunder urticaria, angioødem og anafylaktisk reaktion).

Interaktioner

  • Miconazol kan hæmme nedbrydningen af lægemidler, som metaboliseres af CYP3A4 og CYP2C9 (fx warfarin), og der kan være behov for dosisjustering af warfarin, se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
  • Effekt og bivirkninger af visse lægemidler (fx orale antidiabetika og phenytoin) øges muligvis, når de administreres sammen med miconazol, og forsigtighed bør udvises.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data for systemisk anvendelse af miconazol, men for vaginal anvendelse er der data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Ved behandling synkes gelen, men dosis og den systemiske absorption er relativt lille.  

Referencer: 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelsen i modermælk. Dosis ved anvendelse i mundhulen er lille, og den systemiske absorption hos barnet er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer biosyntesen af ergosterol i cellemembranen hos fungi og protozoa, hvilket medfører en ændret lipidkomposition og efterfølgende cellenekrose. Miconazol har en dokumenteret klinisk virkning mod dermatofytter og Candida-species. Desuden virker miconazol antibakterielt mod visse grampositive stave og kokker. 

Farmakokinetik

Ca. 25% absorberes fra mave-tarmkanalen, hvilket er utilstrækkeligt til at opnå systemisk virkning, men tilstrækkeligt til at der kan opstå lægemiddelinteraktioner. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) mundhulegel 20 mg/g 476729
40 g
135,00 33,75

Substitution

mundhulegel 20 mg/g
Brentan McNeil, Miconazol, mundhulegel 20 mg/g
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2019-01-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...