Colobreathe

J01XB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Kolonisering eller infektion i lungerne med polymyxinfølsomme Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibrose.

Dispenseringsform

Inhalationspulver i kapsel. 1 kapsel indeholder 1.662.500 IE svarende til ca. 125 mg colistimethatnatrium. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 6 år. 1 kapsel til inhalation 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Inhaleres vha. medfølgende Turbospin-pulverinhalator, se instruktionsfilm under "Instruktioner".
 • I polymyxiner findes omregningstabel for styrkeangivelser i IE colistimethatnatrium henholdsvis i mg colistinbase-aktivitet.
 • Patienten bør fortsætte med lungefysioterapi.
 • Ved flere interventioner anbefales følgende rækkefølge: bronkodilatator, lungefysioterapi, andre lægemidler til inhalation og sidst colistimethatnatrium.
 • Patienten skal instrueres i brug af inhalatoren.

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for polymyxiner.
 • Myasthenia gravis.

Forsigtighedsregler

 • Nyrefunktionen bør monitoreres, før behandlingen påbegyndes
 • Porfyri
 • Første dosis bør administreres under lægeopsyn
 • Forudgående dosering med et bronkiedilaterende middel anbefales.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Dysfoni, Dyspnø, Halsirritation, Hoste.
Smagsforstyrrelser.
Almindelige (1-10%) Artralgi.
Astma, Bronkospasme, Oppression.
Balanceforstyrrelser, Hæmoptyse, Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed.
Tinnitus.
Hovedpine.
Kvalme, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angst, Somnolens.
Hypersensitivitet.
Kramper.
Tandsmerter.

Interaktioner

 • Colistimethatnatrium kan forlænge ikke-depolariserende muskelrelakserende midlers virkning.
 • Samtidig indgift af potentielt nefrotoksiske stoffer, specielt aminoglykosider og vancomycin, kan øge risikoen for nefrotoksiske bivirkninger.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Efter intramuskulær administration er den relative vægtjusterede dosis under 3%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Ved inhalation er eksponering endnu lavere, da den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Ødelægger funktionen af bakteriernes cytoplasmamembran og virker derfor baktericidt på bakterier såvel i hvile som i vækstfase.
 • Er bredspektret og har bl.a. effekt over for:
  • Acinetobacter arter
  • Haemophilus influenzae
  • Klebsiella arter
  • Pseudomonas aeruginosa.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Inhalationspulver i kapsler inhaleres ved hjælp af Turbospin-pulverinhalator.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i yderpakningen indtil umiddelbart før anvendelse for at beskytte mod fugt.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulvere i kapsler 1.662.500 IU 037497
56 stk. (blister)
9.525,50 306,95
(B) inhalationspulvere i kapsler 1.662.500 IU 057720
56 stk. (blister) (Abacus)
9.500,00 306,13
(B) inhalationspulvere i kapsler 1.662.500 IU 568784
56 stk. (blister) (Paranova)
8.109,35 261,31

Foto og identifikation

Inhalationspulvere i kapsler  1.662.500 IU

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 17,7
inhalationspulvere i kapsler 1.662.500 IU
 
 
 
Colobreathe® Turbospin®-inhalator
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

28.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...