Lymecyclin "2care4"

Udgået: 18.12.2017
J01AA04
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af tetracyclinfølsomme bakterier, fx som alternativ ved Chlamydia-infektioner
 • Langtidsbehandling ved svær acne.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 300 mg tetracyclin som lymecyclin. 

Doseringsforslag

Infektioner 

 • Voksne og børn > 12 år. 300 mg 2 gange dgl.


Acne 

 • Voksne. 150-300 mg dgl. gennem flere måneder.


Urethritis/cervicitis forårsaget af Chlamydia 

 • Voksne. 300 mg 2 gange dgl. i 1 uge, ved kompliceret Chlamydia-infektion i minimum 10 dage.

 

Bemærk: 

 • Dosis bør tages sammen med et let måltid og et glas vand. Herved nedsættes frekvensen af dyspeptiske gener, som skyldes lokalirritation.
 • Samtidig indgift af mælkeprodukter hæmmer kun i ringe grad absorptionen.
 • Ved nedsat lever- eller nyrefunktion bør dosis nedsættes.
 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.

Kontraindikationer

 • Tetracyclinallergi
 • Nyresufficiens
 • Bør kun på tvingende indikation anvendes til børn < 12 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved leverinsufficiens skal dosis reduceres.
 • Er fotosensibiliserende, og derfor bør solbadning og brug af solarier undgås.
 • Forsigtighed ved myasthenia gravis pga. risiko for forværring af denne sygdom.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Migræne.
Ikke kendt Clostridium difficile colitis, Emaljehypoplasi og misfarvning af tandemaljen hos børn, Leverpåvirkning, Pancreatitis, Ulcerationer og strikturer i øsofagus.
Neutropeni, Trombocytopeni.
Benign intrakraniel trykstigning, Svimmelhed.
Erytem, Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Nyrefunktionspåvirkning.
Synsforstyrrelser.
 • Udstående fontaneller er set hos spædbørn.
 • Benign intrakraniel trykstigning (hypertension) er set hos voksne. 
 • Lymecyclin bør seponeres, hvis der er tegn på øget intrakranielt tryk, som forsvinder hurtigt efter seponering.

Interaktioner

 • Tetracycliner udviser in vitro antagonisme over for: 
  • penicilliner
  • cefalosporiner
  • aminoglykosider.
 • Antacida, jernpræparater, obstipantia og mineralpræparater, der indeholder: 
  • calcium
  • magnesium
  • aluminium
  • zink
  hæmmer absorptionen af tetracycliner. Dette gælder også mælkeprodukter.
  Er indgift af sådanne præparater nødvendig, bør en tidsforskydning i forhold til indgift af tetracycliner på mindst 3 timer sikres.
 • Isotretinoin øger i kombination med tetracycliner risikoen for benign intrakraniel trykstigning.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for næsten 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Tetracycliner er kontraindicerede i 2. og 3. trimester, da de indbygges i fosterets tand- og knoglevæv og kan give leverskade hos moderen. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Optages i mikroorganismerne ved en aktiv transportmekanisme.
 • Bindes reversibelt til 30 S-delen af ribosomerne, hvorved proteinsyntesen hæmmes. 
 • Virkningen er bakteriostatisk.
 • Resistensbestemmelse udføres med tetracyclin.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Følgende bakterier er fuldt følsomme:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • α-hæmolytiske og non-hæmolytiske streptokokker
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Clostridium spp.
   • Brucella spp.
   • Leptospira spp.
   • Treponema pallidum.
  • Følgende er intermediært følsomme:
   • Staphylococcus aureus
   • E. coli
   • Klebsiella spp.
   • Enterobacter spp.
   • Salmonella spp.
   • Shigella spp.
   • Yersinia spp.
   • Haemophilus influenzae
   • Bordetella pertussis
   • Bacillus spp.
   • Bacteroides spp.
  • Virker desuden på:
   • Rickettsia spp.
   • Borrelia burgdorferi
   • Chlamydia spp.
   • Legionella spp.
   • Mycoplasma spp.
  • Visse Proteus spp., Enterococcus faecalis og Pseudomonas aeruginosa er primært resistente.
  • Virker langsomt på malaria og kan kun anvendes til forebyggelse af malaria.

Farmakokinetik

 • Lymecyclin er en prodrug indeholdende en vandopløselig forbindelse mellem tetracyclin og aminosyren lysin.
 • I tarmslimhinden spaltes det med frigivelse af tetracyclin. 
 • Biotilgængelighed ca. 65%. 
 • Passerer blod-hjernebarrieren i ringe grad (koncentrationen i spinalvæsken er < 1/10 af serumkoncentrationen). 
 • Plasmahalveringstid 7-14 timer.
 • Udskilles med galden og gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • Ved behandling af svær acne, hvor anden behandling ikke har haft tilstrækkelig virkning, og hvor et tetracyclin har vist effekt.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 300 mg  (2care4) 419072
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
 
 

Revisionsdato

2017-12-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...