Aphiahsone

R01AD09
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram mometasonfuroat. 

Doseringsforslag

Allergisk Rhinosinuitis 

 • Voksne og børn over 12 år. 100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
  Efter opnået effekt evt. reduktion til 50 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
  Ved manglende effekt kan dosis øges til 200 mikrogram (4 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl. Dosis bør reduceres ved symptomkontrol.
 • Børn 3-12 år. 50 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
 • Profylaktisk behandling kan påbegyndes nogle dage før den forventede start på pollensæsonen.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 3 år.

 

Kronisk rhinosinoitis med næsepolypper 

 • Voksne. 100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
  Ved manglende symptomkontrol efter 5-6 uger kan dosis øges til 100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 2 gange dgl.
  Opnås symptomkontrol ikke efter yderligere 5-6 uger, bør behandlingen revurderes.
  Store polypper fjernes før behandlingen.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

 

Bemærk: 

 • Omrystes inden brug.
 • Første gang næsesprayen tages i brug, skal der, inden doseringen, trykkes 10 gange på pumpen, indtil der ses en ensartet forstøvning.
 • Har næsesprayen ikke været brugt i 14 dage eller længere, skal der, inden doseringen, trykkes 2 gange på pumpen, indtil der ses en ensartet forstøvning.
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør ikke startes umiddelbart efter nasal kirurgi. Hvornår behandlingen kan startes, afhænger af typen af kirurgi.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Epistaxis  (ved dosering 2 gange dgl.).
Almindelige (1-10%) Epistaxis  (ved dosering 1 gang dgl.), Halsgener  (ved dosering 2 gange dgl.), Nasal irritation, Nasale ulcera, Pharyngitis.
Hovedpine.
Infektion i øvre luftveje.
Ikke kendt Nasal septumperforation.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem, bronkospasme og dyspnø).
Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt.
 • Ved brug af store doser nasalsteoider igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen.
 • Glaukom, forhøjet intraokulært tryk samt katarakt er set ved behandling med nasalsteroider.
 • Systemiske binyrebarkhormonbivirkninger er set i enkelte tilfælde ved brug af nasalsteroid, specielt ved længere tids brug af høje doser.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for intranasal behandling data for mere end 1500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den systemiske absorption er næsten lig nul. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i allergiske reaktioner. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Absorberes kun i ringe grad fra næseslimhinden.
 • På grund af lav systemisk biotilgængelighed (mindre end 0,1%) ses målelige koncentrationer i plasma som regel ikke ved klinisk anvendelse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 2 måneder. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 146150
140 doser
31,35 0,90

Substitution

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Mometason "Evolan" Matrix, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Mometasone "Actavis" Actavis, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Mometasone "Sandoz" Sandoz, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Mometasonfuroat "2care4" (Parallelimport), Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Mometasonfuroat "Teva" TEVA, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Nasonex MSD, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
 
 
 

Revisionsdato

2017-01-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. marts 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...