Metronidazol "Orifarm"

D06BX01
 
 

Middel til lokalbehandling af rosacea. 

Anvendelsesområder

  • Behandling af inflammatoriske papler og pustler
  • Erytem ved rosacea.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg metronidazol. 

Doseringsforslag

Voksne. Appliceres i tyndt lag 1-2 gange dgl. i 3-4 mdr. Behandlingstiden kan forlænges. 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

  • Kontakt med øjne og slimhinder
  • Brug af porestoppende kosmetik
  • Intensiv solbadning eller UV-bestråling bør undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet.
Erytem, Forværring af rosacea, Hudirritation, Hudkløe, Tør hud.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paræstesier.

Interaktioner

  • Interaktioner med systemiske lægemidler er usandsynlig, idet absorptionen af metronidazol ved lokal anvendelse på huden er lav.
  • En disulfiram-lignende reaktion er imidlertid rapporteret hos et fåtal patienter, som har indtaget metronidazol samtidig med alkohol.
  • Der er rapporter om, at metronidazol givet oralt kan forstærke virkningen af warfarin og andre coumarin-antikoagulantia, hvilket resulterer i en forlænget protrombintid. Effekten på protrombintiden af metronidazol anvendt lokalt er ikke kendt.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Metronidazol har antibakteriel og antiprotozoisk effekt over for et stort antal patogene mikroorganismer. Virkningsmekanismen ved rosacea er ikke kendt, men farmakodynamiske oplysninger tyder på, at effekten er af antibakteriel og/eller antiinflammatorisk art.  

Farmakokinetik

Absorberes kun i yderst ringe grad gennem huden.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 10 mg/g  (Orifarm) 511593
25 g
195,50

Substitution

creme 10 mg/g
Metronidazol "2care4" (Parallelimport), Metronidazol, creme 1%
Metronidazol "Actavis" TEVA, Metronidazol, creme 1%
 
 
 

Revisionsdato

2018-07-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...