Ikervis

S01XA18
 
 

Immunsuppressivt øjenmiddel. 

Anvendelsesområder

Alvorlig keratitis hos voksne forårsaget af øjentørhed, som ikke er blevet bedre ved behandling med  kunstig tårevæske

Dispenseringsform

Øjendråber, emulsion. 1 ml indeholder 1 mg ciclosporin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe dgl. i det afficerede øje ved sengetid.
 • Respons på behandlingen skal revurderes mindst hver 6. måned.
 • Glemt dosis skal springes over, og næste dosis tages til sædvanligt tidspunkt.

 

Bemærk: 

 • Patienten skal informeres om, at der ikke må anvendes mere end en dråbe i det/de syge øjne.
 • Hver enkeltdosisbeholder er tilstrækkelig til behandling af begge øjne.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter mindskes den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Aktive eller mistænkte okulære eller periokulære infektioner.

Forsigtighedsregler

 • Okulær herpes i anamnesen.
 • Kontaktlinser skal fjernes inden drypning med øjendråberne ved sengetid, og kan sættes i igen om morgenen. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling af patienter som får β-blokkere, da disse er kendt for at reducere tåresekretionen
 • Samtidig administration af øjendråber, der indeholder kortikosteroider, kan forstærke ciclosporins virkninger på immunsystemet.
 • Indeholder cetalkoniumchlorid, som kan forårsage øjenirritation.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ubehag på applikationsstedet.
Almindelige (1-10%) Erytem/pigmentering på øjenlåget, Konjunktival hyperæmi, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenlågsødem, Øjensmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Herpes zoster  (Oftalmologisk).
Conjunctivitis, Corneaerosion, Iritis, Keratitis, Korneal dekompensering, Korneal uklarhed, Korneale infiltrater.

Interaktioner

Samtidig administration af øjendråber, der indeholder kortikosteroider, kan forstærke ciclosporins virkninger på immunsystemet. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er meget lav. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er meget lav, og det skønnes ikke sandsynligt, at et ammede barn eksponeres for ciclosporin i klinisk betydende omfang. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Hos patienter med øjentørhed, som er en tilstand med inflammatorisk immunologisk mekanisme, absorberes ciclosporin efter okulær administration ind i T-lymfocyt-infiltraterne i cornea og conjunctiva og inaktiverer calcineurinfosfatase. Ciclosporininduceret inaktivering af calcineurin blokerer frigivelsen af proinflammatoriske cytokiner, såsom IL-2, hvilket har en antiinflammatorisk effekt. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Enkeltdosisbeholder omrystes før brug. 

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning af aluminiumpose: Enkeltdosisbeholderne opbevares i posen for at beskytte mod lys og for at undgå fordampning.
 • Enkeltdosisbeholder er kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Oftalmol.) øjendråber, emulsion 1 mg/ml 392390
30 x 0,3 ml
908,30
 
 

Revisionsdato

2017-04-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...