Imolopesim

A07DA53
 
 

Peristaltikhæmmende obstipans uden euforiserende virkning. Tilsat simeticon (skumhæmmende middel). 

Anvendelsesområder

Akut diarré ledsaget af meteorisme og flatulens. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet  indeholder 2 mg loperamidhydrochlorid og 125 mg simeticon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 4 mg loperamid
 • Pause 1 time
 • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
 • Højst 16 mg i døgnet.


Børn > 12 år 

 • Initialt 2 mg loperamid
 • Pause 1 time
 • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
 • Højst 8 mg i døgnet.


Bemærk: 

 • Behandlingen bør ikke fortsættes ud over 48 timer
 • Dosis nedsættes ved nedsat leverfunktion
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis
 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.

Kontraindikationer

 • Diarré med feber eller blodig afføring
 • Invasive infektiøse tarmsygdomme og aktiv inflammatorisk tarmsygdom
 • Pseudomembranøs colitis
 • Ileus
 • Megacolon.

Forsigtighedsregler

 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Nedsat leverfunktion
 • Bør som hovedregel ikke anvendes ved akut diarré af ukendt årsag pga. risiko for udvikling af ileus. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Paralytisk ileus.
 • Risikoen for paralytisk ileus er større hos børn.
 • Ved overdosering er der rapporteret kardiale bivirkninger.

Interaktioner

 • Loperamid er både en hæmmer af og et substrat for CYP3A4.
 • Itraconazol og ritonavir hæmmer loperamids omsætning i CYP3A4 i leveren.
 • Brug af loperamid over lang tid kan medføre fald i plasmakoncentrationen af saquinavir, hvilket kan resultere i nedsat effekt af saquinavir.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for simeticon. For loperamid er der data for ca. 800 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 5,1%.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1%.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Symptomer: Obstipation, ileus, urinretention, CNS-depression.
Behandling: Naloxon har været anvendt med effekt på obstipation ved overdosering, idet naloxon antagoniserer loperamids forlængelse af transittiden i tarmen. 

Farmakodynamik

Loperamid  

 • Bindes til opioidreceptoren i tarmvæggen. Herved hæmmes frigørelsen af bl.a. acetylkolin med øget intestinal transittid til følge.

Farmakokinetik

Loperamid 

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres næsten fuldstændig i leveren, hvor der er betydelig førstepassage-metabolisme.
 • Udskilles i konjugeret form med galden.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer.

 

Simeticon 

 • Absorberes ikke fra mave-tarmkanalen.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) tabletter 2+125 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 035936
6 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 2+125 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 504611
12 stk. (blister)
ikke fast pris

Substitution

tabletter 2+125 mg
Imodium Plus McNeil, Loperamid, Simeticon (aktiveret dimeticon), tabletter 2 mg + 125 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2+125 mg  (Delekærv for nemmere indtagelse)  (Orifarm Generics)

Præg:
LO-SI, 2, 125
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 16,9
tabletter 2+125 mg (Delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...