Imolopesim

A07DA53
 
 

Peristaltikhæmmende obstipans uden euforiserende virkning. Tilsat simeticon (skumhæmmende middel). 

Anvendelsesområder

Akut diarré ledsaget af meteorisme og flatulens. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet  indeholder 2 mg loperamidhydrochlorid og 125 mg simeticon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 4 mg loperamid
 • Pause 1 time
 • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
 • Højst 16 mg i døgnet.


Børn > 12 år 

 • Initialt 2 mg loperamid
 • Pause 1 time
 • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
 • Højst 8 mg i døgnet.


Bemærk: 

 • Behandlingen bør ikke fortsættes ud over 48 timer
 • Dosis nedsættes ved nedsat leverfunktion
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis
 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.

Kontraindikationer

 • Diarré med feber eller blodig afføring
 • Invasive infektiøse tarmsygdomme og aktiv inflammatorisk tarmsygdom
 • Pseudomembranøs colitis
 • Ileus
 • Megacolon.

Forsigtighedsregler

 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Nedsat leverfunktion
 • Bør som hovedregel ikke anvendes ved akut diarré af ukendt årsag pga. risiko for udvikling af ileus.

Risiko for antikolinerg belastning 

Loperamid er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Paralytisk ileus.
 • Risikoen for paralytisk ileus er større hos børn.
 • Ved overdosering er der rapporteret kardiale bivirkninger.

Interaktioner

 • Loperamid er både en hæmmer af og et substrat for CYP3A4.
 • Itraconazol og ritonavir hæmmer loperamids omsætning i CYP3A4 i leveren.
 • Brug af loperamid over lang tid kan medføre fald i plasmakoncentrationen af saquinavir, hvilket kan resultere i nedsat effekt af saquinavir.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for simeticon. For loperamid er der data for ca. 800 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 5,1%.  

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1%.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Symptomer: Obstipation, ileus, urinretention, CNS-depression.
Behandling: Naloxon har været anvendt med effekt på obstipation ved overdosering, idet naloxon antagoniserer loperamids forlængelse af transittiden i tarmen. 

Farmakodynamik

Loperamid 

 • Bindes til opioidreceptoren i tarmvæggen. Herved hæmmes frigørelsen af bl.a. acetylkolin med øget intestinal transittid til følge.

Simeticon 

 • Skumhæmmende middel. Fysiologisk inaktivt stof, som ved at ændre overfladespændingen af luftbobler får dem til at flyde sammen.

Farmakokinetik

Loperamid 

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres næsten fuldstændig i leveren, hvor der er betydelig førstepassage-metabolisme.
 • Udskilles i konjugeret form med galden.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer.

 

Simeticon 

 • Absorberes ikke fra mave-tarmkanalen.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) tabletter 2+125 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 035936
6 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 2+125 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 504611
12 stk. (blister)
ikke fast pris

Substitution

tabletter 2+125 mg
Imodium Plus McNeil, Loperamid, Simeticon (aktiveret dimeticon), tabletter 2 mg + 125 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2+125 mg  (Delekærv for nemmere indtagelse)  (Orifarm Generics)

Præg:
LO-SI, 2, 125
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 16,9
tabletter 2+125 mg (Delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...