Primperan®

A03FA01
 
 
Peristaltikfremmende, antiemetisk middel.

Anvendelsesområder

 • Kortvarig profylakse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning
 • Kortvarig profylakse og behandling af kvalme og opkastning ved migræneanfald
 • Børn 1-18 år. Metoclopramid kan anvendes parenteralt som andetvalg til forebyggelse og behandling af kemoterapi-induceret sen kvalme eller opkastning samt postoperativ kvalme og opkastning
 • Som hjælp til hurtig nedførelse af sonde i tyndtarmen.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg metoclopramidhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Kvalme og opkastning 

 • Voksne. 10 mg i.v. eller i.m. højst 3 gange dgl.

 

Profylakse mod kvalme og opkastning forårsaget af cytostatika 

 • Børn. Der kan gives 0,1 - 0,15 mg/kg legemsvægt højst 3 gange pr. døgn.

 

Ved gastroskopi, duodenal intubation 

 • Voksne. 10 mg i.v. umiddelbart før undersøgelse.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 16-60 ml/min.: Dosis reduceres til 50% af normaldosis.
 • GFR ≤ 15 ml/min.: Dosis reduceres til 25% af normaldosis.

 

Nedsat leverfunktion: 

 • Dosis reduceres til 50% af normaldosis.

 

Bemærk: 

 • Injektionsvæsken indgives langsomt over mindst 3 minutter.
 • Et minimumsinterval på 6 timer mellem 2 doser skal overholdes.
 • Ved intravenøs administration bør genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt pga. risiko for alvorlige kardiovaskulære reaktioner, herunder hjertestop. Hjertestop kan opstå op til 2 timer efter injektion, ofte som følge af sinusarrest og forudgået af bradykardi.
 • Må kun anvendes kortvarigt (op til 5 døgn).

 

Kontraindikationer

 • Børn < 1 år pga. nedsat clearance og øget hyppighed for ekstrapyramidale bivirkninger
 • Fæokromocytom
 • Epilepsi
 • Gastro-intestinal blødning eller perforation, mekanisk tarmobstruktion
 • Antipsykotikainduceret tardiv dyskinesi
 • Samtidig behandling med levodopa.

Forsigtighedsregler

 • Parkinsons sygdom
 • Depression.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Døsighed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Diarré, Mundtørhed.
Hypotension  (især efter i.v. indgift).
Akatisi, Depression, Ekstrapyramidale gener, Parkinsonisme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi  (især efter i.v. indgift).
Hyperprolaktinæmi.
Bevidsthedstab, Dyskinesier, Dystoni, Hallucinationer.
Hypersensitivitet.
Amenoré.
Sjældne (0,01-0,1%) Konfusion, Kramper.
Ikke kendt AV-blok*, Forlænget QT-interval, Hjertestop  (evt. forudgået af bradykardi), Hypertension, Kredsløbskollaps.
Methæmoglobinæmi.
Gynækomasti.
Malignt neuroleptikasyndrom, Suicidaladfærd, Synkope*, Tardive dyskinesier  (ved langtidsbehandling, især hos ældre).
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)*.

* Ses især efter i.v. indgift. 

Ekstrapyramidale bivirkninger kan forebygges og behandles med biperiden, antihistamin eller benzodiazepin. Da disse bivirkninger især optræder hos børn og ældre og/eller ved høje doser, skal et tidsinterval på mindst 6 timer overholdes. 

Interaktioner

 • Metoclopramid nedsætter virkningen af levodopa, og kombinationen skal undgås.
 • Metoclopramid kan i kombination med antipsykotika øge forekomsten af ekstrapyramidale forstyrrelser/malignt neuroleptikasyndrom, og kombinationen bør undgås.
 • Metoclopramid kan øge plasmakoncentrationen af tacrolimus og ciclosporin.
 • Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotika, anxiolytika, antihistaminer og opioider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Man bør være opmærksom på ekstrapyramidale bivirkninger. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Efter større doser ses døsighed samt ekstrapyramidale symptomer, som behandles med biperiden. 

Farmakodynamik

 • Kompetitiv dopamin(D2)-receptorantagonist. Ved højere koncentrationer tillige på 5-HT3-receptorer. Inhiberer desuden kemo-receptorer i brækcenterets triggerzone og mindsker derved kvalme og opkastning.
 • Virkningsvarighed ca. 8 timer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås 5-15 minutter efter i.m. injektion.
 • Plasmahalveringstid 3-5 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne hovedsageligt som sulfatkonjugat, idet højst 20% af en indgiven dosis udskilles som uomdannet substans.
 • Clearance er nedsat hos nyfødte.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4-7. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 028761
12 x 2 ml
68,90 17,23
 
 

Revisionsdato

2018-10-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...