Cefazolin "MIP"

J01DB04
 
 

Anvendelsesområder

 • Alvorlige infektioner forårsaget af cefazolinfølsomme bakterier, fx infektioner i:
  • Hud- og bløddelsvæv
  • Knogler og led.
  Perioperativ profylakse:
  • Ved kirurgi med øget risiko for infektion med anaerobe bakterier, fx kolorektalt indgreb, bør cefazolin kombineres med et antibiotikum med virkning over for anaerobe bakterier.  

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2 g cefazolin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Alvorlige infektioner  

Alder/vægt Infektion med Døgndosis
Voksne og 
børn > 12 år med
legemsvægt 
≥ 40 kg
Følsomme bakterier 1-2 g i.v. fordelt på 2-3 doser
Moderat følsomme bakterier 3-4 g i.v. fordelt på 3-4 doser
Svære infektioner Højst 6 g i.v. fordelt på 3-4 doser 
Børn > 1 mdr. med legemsvægt 
< 40 kg
Følsomme bakterier 25-50 mg/kg legemsvægt i.v. fordelt på 2-4 doser
Moderat følsomme bakterier 100 mg/kg legemsvægt i.v. fordelt på 3-4 doser

  

Perioperativ profylakse 

Voksne og børn > 12 år
med legemsvægt ≥ 40 kg
Kirurgi Dosis
Kontamineret 1 g i.v. 30-60 minutter før indgreb

Varighed ≥ 

2 timer 

Desuden 0,5-1 g i.v. under indgrebet

  

Nedsat nyrefunktion 

Voksne og børn > 12 år 
med legemsvægt ≥ 40 kg
GFR (ml/min.) Døgndosis
35-54 100% dosis fordelt på 3 doser
11-34 50% dosis fordelt på 2 doser
≤ 10 50% dosis hver 18.-24. time

  

Børn > 1 mdr. med legemsvægt < 40 kg
GFR (ml/min.) Døgndosis
20-40 25% dosis fordelt på 2 doser 
5-20 10% dosis givet som 1 dosis

Bemærk: 

 • Se evt. tabel med beregnede børnedoser i produktresumé.
 • Gives som langsom i.v. injektion eller som i.v. infusion.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 1 mdr.

Forsigtighedsregler

 • Penicillinallergikere tåler oftest cefalosporiner, men hos ca. 5% er der tale om krydsallergi.
 • Penicillinallergikere udvikler lettere cefalosporinallergi end andre.
 • Patienter, som har haft type I-allergiske reaktioner over for penicilliner (anafylaktisk shock eller urticaria), bør ikke behandles med cefalosporiner.
 • Overfølsomhed over for andre β-lactamantibiotika.
 • Forlængelse af prothrombintid kan forekomme hos patienter
  • med nedsat nyrefunktion
  • med nedsat leverfunktion
  • med dårlig ernæringstilstand
  • i antikoagulationsbehandling.
  • med andre tilstande med øget blødningstendens
  • i længerevarende cefazolinbehandling.
 • INT skal monitoreres under cefazolinbehandling af disse patienter.
 • I sjældne tilfælde kan cefazolin give falsk resultat af den non-enzymatiske uringlucosetest og Coombs test.
 • Natriumindhold
  2 g pulver indeholder 4,2 mmol natrium, som svarer til 246 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Oral candidiasis*.
Pneumoni, Pneumonitis.
Kramper***.
Erytem, Erythema multiforme.
Angioødem, Drug fever.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis****.
Dyspnø, Pleuraekssudat, Respiratorisk Distress Syndrom.
Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hypoglykæmi.
Angst, Apati, Epilepsilignende anfald, Hyperaktivitet, Konfusion, Nervøsitet, Svimmelhed.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Interstitiel nefritis, Nefrotoksicitet*****.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Pseudomembranøs colitis.
Agranulocytose, Anæmi, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Koagulationsforstyrrelser**, Nedsat hæmatokritværdi, Pancytopeni.
Ansigtsødem.
Anafylaktisk reaktion.

*Oral candidiasis er set ved længerevarende brug. 

**Koagulationsforstyrrelser er set hos patienter med nedsat nyrefunktion, nedsat leverfunktion, dårlig ernæringstilstand, trombocytopeni, sygdomme, der kan medføre blødninger, eller i antikoagulationsbehandling. 

***Krampeanfald er set ved nedsat nyrefunktion. 

****Hepatitis kan ses forbigående. 

*****Nefrotoksicitet ses sædvanligvis ved samtidig behandling med potentielt nefrotoksiske lægemidler. 

Interaktioner

 • Cefazolin kan medføre interferens i metabolismen af vitamin K1, især ved vitamin K1-mangel. Tilskud af vitamin K1 kan derfor være påkrævet.
 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefazolin. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • Cefazolin kan evt. intensivere den nefrotoksiske virkning af aminoglykosider og loop-diuretika. Nyrefunktionen bør derfor monitoreres under samtidig behandling med disse lægemidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Generelt synes cefalosporiner ikke forbundet med en øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. Der er ingen specifikke humane data for cefazolin. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Cefazolin hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefazolin har effekt over for:
   • Grampositive bakterier, fx:
    • Staphylococcus aureus (meticillinfølsomme)
   • Gramnegative bakterier, fx:
    • Escherichia coli
    • Klebsiella pneumoniae
    • Moraxella catarrhalis
    • Proteus mirabilis

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • 2 g pulver opløses i mindst 10 ml sterilt vand, isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Brugsfærdig injektionsvæske gives som langsom i.v. injektion over 3-5 minutter direkte i en vene.
 • Enkeltdoser > 1 g gives som i.v. infusion, se nedenfor.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 2 g pulver opløses i mindst 8 ml sterilt vand.
 • Beregnet mængde injektionsvæske overføres til isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til et slutvolumen på 50-100 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Brugsfærdig infusionsvæske gives som i.v. infusion over ca. 30-60 minutter.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må kun blandes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektions- eller infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 12 timer ved 25°C og 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g 186616
10 stk.
593,95 89,09
 
 

Revisionsdato

2016-08-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...