Raxone

N06BX
 
 

Middel med virkning på retinale nerveceller. 

Anvendelsesområder

Behandling af synsnedsættelse hos voksne og unge med Lebers hereditære opticus-neuropati (LHON). 

 

Idebenon bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til og erfaring i behandling af LHON. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg idebenon. 

Doseringsforslag

300 mg 3 gange dgl. sammen med et måltid. 

 

Bemærk: 

  • Erfaring savnes vedr. behandling > 6 måneder.
  • Sikkerhed og virkning er endnu ikke klarlagt hos unge < 12 år.
  • Tabletterne skal synkes hele. Må ikke knuses eller tygges.

Forsigtighedsregler

  • Erfaring savnes vedrørende nedsat lever- eller nyrefunktion.
  • Metabolitterne af idebenon er farvede og kan medføre kromaturi i form af rødbrun misfarvning af urinen. Denne virkning er ikke forbundet med hæmaturi og kræver ingen dosistilpasning eller seponering. Der bør udvises forsigtighed med henblik på, at kromaturi ikke maskerer farveændringer af anden årsag (fx nyre- eller blodsygdom).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hoste, Nasopharyngitis.
Almindelige (1-10%) Diarré.
Rygsmerter.
Ikke kendt Hepatitis.
Agranulocytose, Anæmi, Azotæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Smerter i ekstremiteter.
Bevidsthedstab, Delirium, Dyskinesier, Hallucinationer, Kramper, Poriomani  (omvandring i omtåget tilstand), Svimmelhed.
Infektion i nedre luftveje.

Interaktioner

På baggrund af data for in vitro-hæmning kan det ikke udelukkes, at idebenon hæmmer CYP3A4 og dermed muligvis øger eksponeringen for visse CYP3A4-substrater (bl.a. visse antiarytmika, benzodiazepiner, statiner mm.).  

Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Der er ingen data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Idebenon antages at reaktivere levedygtige, men inaktive retinale ganglieceller (RGC) hos patienter med LHON, så synet kan genvindes. 

Farmakokinetik

  • Ved fødeindtagelse øges biotilgængeligheden af idebenon med en faktor 5-7, hvorfor midlet altid bør indtages i forbindelse med et måltid.
  • Forsøgsdata har vist, at idebenon krydser blod-hjernebarrieren og fordeles med betydelig koncentration i hjernevævet. Efter oral administration kan der påvises farmakologisk relevante koncentrationer af idebenon i øjets kammervæske.
  • Idebenons store first pass-metabolisme resulterer i konjugater af ideberon og forskellige andre metabolitter, som sædvanligvis er målelige i plasma op til 6 timer efter oral administration. Metabolitterne/konjugaterne udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 402673
180 stk.
70.776,20

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 10 x 10
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...