Acarizax

V01AA03
 
 

Allergenekstrakt til behandling af husstøvmideudløst allergi. 

Anvendelsesområder

Patienter med positiv hudpriktest og/eller specifikt IgE over for husstøvmide med mindst en af flg. tilstande: 

 • Voksne og børn > 12 år. Vedvarende moderat til svær husstøvmideudløst allergisk rhinitis trods symptomlindrende behandling.
 • Voksne. Husstøvmideudløst allergisk astma, som ikke er velkontrolleret ved inhalationssteroider, og forbundet med let til svær husstøvmideudløst allergisk rhinitis.

 

Bør kun anvendes, når behandlingen indledes af læger med erfaring i behandling af allergiske sygdomme. 

Dispenseringsform

Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 12 SQ-HDM (House Dust Mite). Standardiseret allergenekstrakt fra Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides farinae. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år.  

 • 1 tablet dgl.
 • Klinisk effekt kan forventes efter 8-14 uger.
 • Det anbefales at fortsætte behandlingen i 3 år.
 • Hvis der efter 1 års behandling ikke er set effekt, er der ikke indikation for at fortsætte behandlingen.

 

Bemærk: 

 • Tabletten skal lægges under tungen. Synkning bør undgås i 1 minut. Mad og drikkevarer bør ikke indtages de følgende 5 min.
 • Erfaring savnes vedr. patienter > 65 år.
 • Allergisk astma: Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Kontraindikationer

 • Ukontrolleret astma.
 • Aktive, alvorlige, systemiske autoimmune sygdomme. (Autoimmune sygdomme i remission, diabetes mellitus, Hashimoto’s tyroiditis, Crohns sygdom, colitis ulcerosa og reumatoid artritis i stabil fase er ikke en kontraindikation).
 • Immundefekttilstande.
 • Maligne sygdomme.
 • Alvorlige inflammatoriske tilstande i mundhulen, fx
  • oral lichen planus
  • orale sår
  • svær oral mykose.

Forsigtighedsregler

 • Første dosis bør administreres under lægeopsyn med efterfølgende observation i mindst 30 min.
 • Akutberedskab omfatter adrenalin.
 • Evt. reduktion af øvrig igangværende astmabehandling skal ske gradvist.
 • Astma skal stabiliseres før og under behandling, og behandlingsstart udskydes til mindst 3 måneder efter en svær eksacerbation.
 • Behandlingen bør indstilles i 7 dage efter mundkirurgi inkl. tandudtrækning.
 • Indikation bør nøje overvejes hos patienter, der har haft systemisk reaktion ved subkutan husstøvmide-immunterapi.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er lokale allergiske reaktioner, der hyppigst starter tidligt i behandlingen og aftager igen ved fortsat behandling (1-3 mdr.). 

Meget almindelige (> 10%) Mundhulegener.
Halsgener, Nasopharyngitis.
Ørekløe.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Glossitis, Kvalme, Opkastning, Orale ulcera, Smagsforstyrrelser, Smerter i mund og svælg, Smerter i tungen, Stomatitis, Synkebesvær.
Astma, Dysfoni, Dyspnø, Faryngalt ødem, Laryngitis, Pharyngitis, Rhinitis, Sinuitis.
Brystsmerter.
Oral paræstesi.
Hudkløe, Urticaria.
Øjenkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paræstesier, Svimmelhed.
Erytem.
Anafylaktisk reaktion.
Allergisk conjunctivitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Laryngal ødem.
Angioødem.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Behandling bør ikke opstartes, og behandling bør afbrydes, hvis der undervejs kommer systemiske bivirkninger.  

Baggrund: Der er data fra omkring 400 kvinder, som har været behandling med allergen immunterapi på et tidspunkt i graviditeten uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en mindre øget risiko.  

Se endvidere Allergen immunterapi (Allergener)

Referencer: 4405, 3711, 4404

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Farmakodynamik

Ved gentagen påvirkning med allergen til allergiske individer aktiveres den immunmodulatoriske mekanisme. 

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til: 

 • Patienter med dokumenteret husstøvmideallergi med allergisk rhinitis og eventuelt husstøvmideudløst allergisk astma, der ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med husstøvmidesanering, optimal symptomatisk behandling med antihistamin og nasalsteroid (samt med inhalationssteroid hvor det er indiceret), eller hvor denne behandling medfører uacceptable bivirkninger, og er stærkt motiverede for immunterapi og med forventelig god compliance.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM 555047
30 stk. (blister)
883,05
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM  (Paranova Danmark) 547063
30 stk. (blister)
883,05
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM  (Abacus) 574198
30 stk. (blister)
881,60
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM 186748
90 stk. (blister)
2.603,20
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM  (Paranova Danmark) 146490
90 stk. (blister)
2.615,65
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM  (Orifarm) 536118
90 stk. (blister)
Udgået 26-08-2019
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM  (Abacus) 439826
90 stk. (blister)
2.605,50

Foto og identifikation

Frysetørrede tabletter  12 SQ-HDM

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12 x 12
frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4404 Shaikh WA, Shaikh SW A prospective study on the safety of sublingual immunotherapy in pregnancy Allergy 2012 67 741-3 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22486626


4405 Oykhman P, Kim HL, Ellis AK Allergen immunotherapy in pregnancy Allergy Asthma Clin Immunol 2015 11 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26561490

 
 

Revisionsdato

2019-08-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...