Nucala®

R03DX09
 
 

Rekombinant humaniseret monoklonalt antistof til behandling af eosinofil astma. 

Anvendelsesområder

Tillægsbehandling ved svær refraktær eosinofil astma. 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg mepolizumab. 

Doseringsforslag

Voksne. 100 mg s.c. 1 gang hver 4. uge. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.
 • Injiceres i overarm, lår eller abdomen.

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør revurderes mindst en gang årligt.
 • Patienten bør instrueres i at søge læge ved forværring af astmasymptomer efter indledt behandling.
 • Ormeinfektioner bør behandles inden, mepolizumab-behandlingen indledes. Hvis der opstår en ormeinfektion under behandlingen med mepolizumab, og den ikke responderer på behandlingen, bør det overvejes at pausere mepolizumab.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet, Temperaturstigning.
Abdominalsmerter.
Nasal tilstopning, Pharyngitis.
Rygsmerter.
Eksem.
Allergiske reaktioner  (fx angioødem, urticaria, bronkospasme), Infektion i nedre luftveje.
Urinvejsinfektion.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (12 måneders karantæne).

Farmakodynamik

Rekombinant humaniseret monoklonalt antistof rettet mod humant interleukin-5. Aktiviteten af interleukin-5 hæmmes af mepolizumab, hvorved produktionen og overlevelsen af de eosinofile celler nedsættes. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 4-8 dage.
 • Biotilgængelighed op til 80%
 • Fordelingsvolumen 55-85 ml/kg.
 • Plasmahalveringstid 16-22 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH: 6,5-7,5. 

  

Håndtering 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i 1,2 ml sterilt vand (se medfølgende brugsvejledning).
 • Bemærk: Injektionsvæsken må ikke omrystes under rekonstitueringen.

  

Holdbarhed 

 • Pulver: Opbevares beskyttet mod lys. Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske: Kan opbevares beskyttet mod sollys i højst 8 timer ved højst 30°C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 100 mg 176663
1 stk.
11.971,70 430,98
 
 

Revisionsdato

2018-01-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...