Eletriptan "Mylan"

N02CC06
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg eletriptan (som hydrobromid). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 40 mg.
 • Hvis symptomerne vender tilbage, kan behandlingen gentages med 40 mg efter mindst 2 timer.
 • Maksimal døgndosis er 80 mg.
 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.
 • Hvis der ikke er effekt af 40 mg, kan 80 mg som enkeltdosis forsøges ved efterfølgende anfald.

  

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. patienter < 18 år og > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.
 • Tabletterne bør synkes hele.

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Tidligere blodprop
 • Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Moderat eller svær hypertension
 • Mild ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin, andre triptaner/5-HT1-receptoragonister eller MAO-hæmmere. Se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lever- eller nyrefunktion
 • Patienter med epilepsi/nedsat krampetærskel
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Indeholder en sulfonamidkomponent og bør ikke anvendes af patienter med kendt overfølsomhed over for sulfonamider.
 • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Tyngdefornemmelse.
Abdominalsmerter, Kvalme, Mundtørhed.
Flushing, Palpitationer, Pharyngitis, Rhinitis, Sammensnørende fornemmelse i halsen, Takykardi.
Brystsmerter.
Myalgi.
Apati, Hovedpine, Myasteni, Paræstesier, Svimmelhed.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø.
Artralgi, Knoglesmerter.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Astma, Bradykardi.
Allergiske reaktioner  (herunder angioødem).
Ikke kendt Iskæmisk colitis.
Cerebrovaskulære tilfælde, Hypertension, Koronar-arteriespasmer, Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi.
Serotoninsyndrom, Synkope.

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af eletriptan og ergotamin. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af eletriptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af eletriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med eletriptan forlænger og forstærker virkningen af eletriptan.
 • Samtidig brug af SSRI eller SNRI giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Eletriptan metaboliseres via CYP3A4.
 • Erythromycin, verapamil og fluconazol øger koncentrationen af eletriptan, og det er muligt, at der er interaktion mellem eletriptan og andre lægemidler, som omsættes af samme enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Bivirkninger hos ammede børn er ikke beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1,5 timer.
 • etaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP3A4 til en aktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 3,5-5,5 timer.
 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Begyndende effekt ses inden for ca. 30 minutter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 158491
6 stk. (blister)
99,50 16,58
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 105419
18 stk. (blister)
110,35 6,13

Substitution

filmovertrukne tabletter 40 mg
Eletriptan "Alternova" Alternova, Eletriptan, filmovertrukne tabletter 40 mg
Eletriptan "EQL Pharma" EQL Pharma, Eletriptan, filmovertrukne tabletter 40 mg
Relpax Pfizer, Eletriptan, filmovertrukne tabletter 40 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
M, EL2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 8,2 x 8,2
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...