Orkambi

R07AX30
 
 

CFTR-modulator (potentiator). 

Anvendelsesområder

Cystisk fibrose hos patienter, som er homozygote mht. F508del-mutation i CFTR-genet.  

  

Behandling med lumacaftor/ivacaftor bør forestås af læger med erfaring i behandling af cystisk fibrose. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 100 mg lumacaftor og 125 mg ivacaftor
 • 200 mg lumacaftor og 125 mg ivacaftor.

Doseringsforslag

 • Børn 6-11 år. 200 mg lumacaftor/250 mg ivacaftor hver 12. time.
 • Voksne og børn over 12 år. 400 mg lumacaftor/250 mg ivacaftor hver 12. time.
 • Moderat nedsat lever funktion (Child-Pugh B):
  • Børn 6-11 år. 200 mg lumacaftor/250 mg ivacaftor om morgenen og 100 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor om aftenen.
  • Voksne og børn over 12 år. 400 mg lumacaftor/250 mg ivacaftor om morgenen og 200 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor om aftenen.
 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). Erfaring savnes, men skønnes behandling alligevel nødvendig, gives:
  • Børn 6-11 år. Højst 100 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor morgen og aften.
  • Voksne og børn over 12 år. Højst 200 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor morgen og aften.
 • Behandlingsopstart hos patienter, der er i behandling med stærke CYP3A4-hæmmere:
  • Børn 6-11 år. 100 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor 1 gang dgl. den første uge. Dosis kan derefter øges til normalt anbefalede dosis.
  • Voksne og børn over 12 år. 200 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor 1 gang dgl. den første uge. Dosis kan derefter øges til normalt anbefalede dosis.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal tages med fedtholdig mad.
 • En glemt dosis kan tages op til 6 timer efter normalt indtagelsestidspunkt.
 • Tabletterne skal synkes hele og må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år og ældre over 65 år.

Forsigtighedsregler

 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.) og stærkt nedsat leverfunktion.
 • Leverfunktionsprøve (ALAT, ASAT og bilirubin) anbefales før behandlingen, hver 3. måned det første år og derefter årligt.
 • Ved uforklarlige stigninger af levertransaminaser bør patienten følges tæt, og behandlingen genovervejes.
 • Forsigtighed ved fremskreden leversygdom - fatalt leversvigt er set hos patienter med levercirrose og portal hypertension.
 • Begrænset erfaring ved ppFEV1 < 40. Alvorlige respiratoriske hændelser er set med større hyppighed hos disse patienter. Øget monitorering i starten af behandlingen anbefales.
 • Initiering af behandling hos patienter med pulmonal eksacerbation anbefales ikke pga. manglende erfaring.
 • Pga. mulig risiko for katarakt bør pædiatriske patienter undersøges oftalmologisk før og efter behandlingsstart.
 • Bør undgås ved tidligere organtransplantation, da erfaring savnes.
 • Falsk positiv urintest for tetrahydrocannabinol (THC) er forekommet.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Øget spytsekretion.
Dyspnø, Hoste, Nasal tilstopning, Nasopharyngitis.
Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Flatulens, Forhøjede levertransaminaser, Opkastning.
Faryngalt erytem, Orofaryngeale smerter, Rhinitis, Rhinoré, Tilstoppede bihuler, Unormal respiration.
Knude i brystet.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hududslæt.
Infektion i øvre luftveje.
Dysmenoré, Menstruationsforstyrrelser, Metroragi.
Hyperæmi i trommehinden, Tinnitus, Vestibulær sygdom, Øregener, Øresmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Kolestatisk hepatitis.
Hypertension.
Brystinflammation, Gynækomasti.
Hepatisk encefalopati.
Amenoré, Oligomenoré.

Interaktioner

 • Lumacaftor er en kraftig inducer af CYP3A4 og ivacaftor en svag hæmmer af CYP3A4 og CYP2C9. Den samlede effekt af lumacaftor og ivacaftor forventes at være en kraftig induktion af CYP3A4. Kombination med midler, der enten påvirker eller omsættes via CYP3A4, kan derfor give anledning til interaktioner. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Rifampicin reducerer biotilgængeligheden af ivacaftor med 57%. Lignende effekt kan forventes for andre kraftige inducerer af CYP3A4 (fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin) og kombination bør undgås.
 • Lumacaftor/ivacaftor kan påvirke midler, der er substrater for P-glykoprotein (fx dabigatran, digoxin, fexofenadin). Se endvidere P-glykoprotein.
 • Lumacaftor er substrat for brystcancerresistensprotein (BCRP) og både lumacaftor og ivacaftor er hæmmere af BCRP. Risiko for interaktioner med midler, der enten er BCRP-hæmmere eller substrater.
 • Effekten af hormonale kontraceptiva kan nedsættes.
 • Plasmakoncentrationen af digoxin bør monitoreres, og dosis evt. justeres.
 • Kontrol af INR anbefales ved kombination med warfarin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3920

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR)-proteinet er en anionkanal i cellemembranen, der regulerer cellernes vandbalance i de eksokrine kirtler. Cystisk fibrose skyldes en eller flere genetisk bestemte defekter i CFTR-proteinet - fx ukorrekt foldning og dermed hurtig nedbrydning af proteinet (den hyppigste årsag) eller ændringer i proteinet, som forhindrer normal transport af chlorid gennem kanalen. 

 

Lumacaftor korrigerer foldningen af CFTR-proteinet ved F508del-mutationen og øger derved mængden af CFTR-protein, der når cellemembranen. 

 

Ivacaftor potenserer selektivt CFTR-proteinet og korrigerer den defekte CFTR-kanal med en af følgende gating (klasse III)-mutationer i CFTR-genet: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R. Dermed forøges chlorid-transporten gennem kanalen. 

Potenserer F508del-kanalerne, som er korrigeret af lumacaftor. 

Farmakokinetik

Ved dosering to gange dgl. nås steady-state efter ca. 7 dage for begge stoffer. 

Absorptionen øges ved samtidig indtag af fedtholdig mad. Ca. 2 gange for lumacaftor og ca. 3 gange for ivacaftor (når det gives sammen med lumacaftor). 

 

Lumacaftor 

 • Fordelingsvolumen ca. 0,84 l/kg.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet.
 • Plasmahalveringstid ca. 26 timer.

Ivacaftor: 

 • Fordelingsvolumen ca. 4,23 l/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 9 timer ved kombination med lumacaftor.

Indholdsstoffer

Ivacaftorfilmovertrukne tabletter  200 mg/125 mgfilmovertrukne tabletter  100 mg/125 mg
Lumacaftorfilmovertrukne tabletter  200 mg/125 mgfilmovertrukne tabletter  100 mg/125 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg
Carminer (carminsyre, cochenille) (E120) : filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg (kan dosisdisp.) 418179
112 stk. (blister)
131.402,95
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg (kan dosisdisp.) 083886
112 stk. (blister)
131.402,95

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg/125 mg

Præg:
1V 125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 7,6 x 14
filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg/125 mg

Præg:
2V125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 8,5 x 14,1
filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg
 
 
 

Referencer

3920 Trimble A, McKinzie C, Terrell M et al Measured fetal and neonatal exposure to Lumacaftor and Ivacaftor during pregnancy and while breastfeeding J Cyst Fibros 2018 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29866531

 
 

Revisionsdato

2018-10-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...