Tagrisso

L01XE35
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Lokalt fremskreden eller metastaserende ikke-småcellet lungecancer med aktiveret, muteret EGFR.
 • Lokalt fremskreden eller metastaserende ikke-småcellet lungecancer med T790M-muteret EGFR.

Osimertinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg eller 80 mg osimertinib. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 80 mg 1 gang dgl.
 • Dosisreduktion til 40 mg 1 gang dgl., behandlingspause eller helt ophør kan være nødvendig ved bivirkninger, fx interstitiel lungesygdom/pneumonitis og forlænget QT-interval, se produktresumé.

  

Bemærk:  

 • Tabletterne tages på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges, knuses eller deles.
 • Tabletterne kan evt. opslæmmes i ca. 50 ml postevand.
 • Vedr. indgivelse via nasogastrisk sonde, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A-B).
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig brug af naturlægemidler med perikon. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Stomatitis.
Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hudkløe, Hududslæt, Negleforandringer, Tør hud.
Almindelige (1-10%) Interstitiel lungesygdom.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forlænget QT-interval.
Keratitis.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer kan nedsætte eksponeringen af osimertinib. Naturlægemidler med perikon kan medføre en betydelig nedsættelse, og kombinationen skal undgås, se tabel 1 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Osimertinib kan hæmme brystcancerresistensprotein (BCRP), hvorved den systemiske eksponering af BCRP-substrater, fx rosuvastatin, kan øges. Tæt monitorering anbefales.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2790, 4388, 691, 2789, 4270, 2954, 4268, 4269, 2955, 692, 4264, 4267

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt og irreversibelt tyrosinkinasedomænet af den humane epidermale vækstfaktorreceptor med sensibiliseringsmutationer (EGFRm). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-24 timer.
 • Steady state efter ca. 15 dage.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4 og CYP3A5.
 • Plasmahalveringstid ca. 48 timer.
 • Under 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Indgivelse via nasogastrisk sonde 

 • Tabletten opslæmmes i 15 ml postevand.
 • Der skylles efter med mindst 15 ml postevand.
 • Skal gives via sonden inden for 30 minutter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 070512
30 stk. (blister)
60.578,40
(BEGR) filmovertrukne tabletter 80 mg 456795
30 stk. (blister)
60.578,40

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
AZ, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  80 mg

Præg:
AZ 80
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 7,3 x 14,5
filmovertrukne tabletter 80 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...