Tagrisso

L01XE35
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Lokal fremskreden eller metastaserende ikke-småcellet lungecancer med aktiveret, muteret EGFR.
 • Lokal fremskreden eller metastaserende ikke-småcellet lungecancer med T790M-muteret EGFR.

Osimertinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg eller 80 mg osimertinib. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 80 mg 1 gang dgl.
 • Dosisreduktion til 40 mg 1 gang dgl., behandlingspause eller helt ophør kan være nødvendig ved bivirkninger, fx interstitiel lungesygdom/pneumonitis og forlænget QT-interval, se produktresumé.

  

Bemærk:  

 • Tabletterne tages på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges, knuses eller deles.
 • Tabletterne kan evt. opslæmmes i ca. 50 ml postevand.
 • Vedr. indgivelse via nasogastrisk sonde, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Samtidig brug af naturlægemidler med perikon. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion pga. manglende erfaring. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Stomatitis.
Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hudkløe, Hududslæt, Negleforandringer, Tør hud.
Almindelige (1-10%) Interstitiel lungesygdom.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forlænget QT-interval.
Keratitis.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer kan nedsætte eksponeringen af osimertinib. Naturlægemidler med perikon kan medføre en betydelig nedsættelse, og kombinationen skal undgås, se tabel 1 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Osimertinib kan hæmme brystcancerresistensprotein (BCRP), hvorved den systemiske eksponering af BCRP-substrater, fx rosuvastatin, kan øges. Tæt monitorering anbefales.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data. Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt og irreversibelt tyrosinkinasedomænet af den humane epidermale vækstfaktorreceptor med sensibiliseringsmutationer (EGFRm). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-24 timer.
 • Steady state efter ca. 15 dage.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4 og CYP3A5.
 • Plasmahalveringstid ca. 48 timer.
 • Under 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Indgivelse via nasogastrisk sonde 

 • Tabletten opslæmmes i 15 ml postevand.
 • Der skylles efter med mindst 15 ml postevand.
 • Skal gives via sonden inden for 30 minutter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 070512
30 stk. (blister)
62.131,25
(BEGR) filmovertrukne tabletter 80 mg 456795
30 stk. (blister)
62.131,25

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
AZ, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  80 mg

Præg:
AZ 80
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 7,3 x 14,5
filmovertrukne tabletter 80 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...