Montelukast "Nordic Prime"

Udgået: 18.12.2017
R03DC03
 
 
Astmamiddel. Leukotrien D4-receptorantagonist.

Anvendelsesområder

  • Profylaktisk behandling af astma som tillæg hos patienter med mild til moderat vedvarende astma, hvor der ikke er opnået tilstrækkelig kontrol ved behandling med inhalationssteroider.
  • Hos astmapatienter vil der også være effekt på en eventuel samtidig sæsonbetinget allergisk rhinitis.
  • Desuden anstrengelsesudløst astma.
  • Kan ikke anvendes til behandling af akutte astmaanfald.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg montelukast (som natrium). 

Doseringsforslag

  • Voksne og børn over 15 år. 10 mg dgl. ved sengetid.

Forsigtighedsregler

Start af behandling med en LT-receptorantagonist bør ikke føre til seponering af inhalationssteroid, men eventuelt en senere reduktion i dosis. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Hæmatom.
Artralgi.
Agitation, Angst, Depression, Hyperaktivitet, Kramper, Paræstesier, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Sjældne (0,01-0,1%) Blødningstendens.
Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær.
Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Eosinofil pneumoni.
Hallucinationer, Konfusion, Suicidale tanker eller adfærd.
Erythema multiforme, Erythema nodosum.
Churg-Strauss Syndrom.

Interaktioner

Montelukast metaboliseres via CYP3A4, CYP2C8 og i mindre grad af CYP2C9, hvorfor der er teoretisk risiko for interaktioner med fx phenytoin, phenobarbital og rifampicin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: De relative vægtjusterede dosis er under 1% og bivirkninger hos ammede børn er ikke rapporteret. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Selektiv leukotrienreceptor-antagonist. Montelukast blokerer leukotrien D4 på cysteinylleukotrin-receptoren CysLT1 i luftvejene. Dette hæmmer den bronkokonstriktion, der medieres af leukotrien D4

Farmakokinetik

  • Biotilgængelighed 60-70%. 
  • Efter indgift af tabletter nås maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer. 
  • Plasmahalveringstid 4-5 timer. 
  • Montelukast og metabolitter udskilles næsten udelukkende via galden. 
  • Virkningen indtræder i løbet af 1 døgn.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime ApS) (kan dosisdisp.) 068717
30 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  10 mg  (Nordic Prime ApS)

Præg:
MO, M, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 7,3 x 7,3
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...