Dovobet

Udgået: 16.07.2018
D05AX52
 
 
Vitamin D-derivat og stærktvirkende (gruppe III) glukokortikoid til lokal behandling af psoriasis.

Anvendelsesområder

Psoriasis i hårbunden. 

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 50 mikrogram calcipotriol og 500 mikrogram betamethason (som dipropionat).  

Doseringsforslag

Voksne 

Appliceres 1 gang dgl. i 4 uger, herefter kan gentagen behandling initieres. 


Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes i ansigtet.
 • Maksimal dosering bør anføres ved udleveringen.
 • Den totale daglige dosis må ikke overstige 15 g, dvs. at en 60 g beholder bør vare i mindst 4 dage.
 • Kroppens samlede areal behandlet med calcipotriol må ikke være større end 30%.
 • Erfaring savnes ved behandling af børn.

Kontraindikationer

 • Bør ikke anvendes i ansigtet på grund af særlig risiko for irritation.
 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Erythrodermisk, eksfoliativ og pustuløs psoriasis.
 • Kendte forstyrrelser i calciumstofskiftet. 
 • Infektiøse tilstande forårsaget af virus (fx herpes eller varicella),  bakterier, svampe og parasitter, medmindre infektionen samtidig behandles kausalt.
 • Hudsygdomme relateret til tuberkulose, hudatrofi, striae, skørhed i hudens kar, ichthyosis, ulcerationer og sår, perioral dermatitis, rosacea og acne.

Forsigtighedsregler

 • Patienterne skal instrueres i at vaske hænder efter påsmøringen, så behandlingsmidlet ikke uforvarende overføres til ansigtet, hvor den sarte hud kan blive irriteret.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af guttat psoriasis.
 • Samtidig behandling med andre steroider skal undgås.
 • Anvendelse under okklusionsbandager eller på store områder med læderet hud, på slimhinder eller i hudfolder bør undgås.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hudafskalning, Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter  (ved applikationsstedet).
Dermatitis, Erytem, Folliculitis, Forværring af psoriasis, Hudinfektion  (bakteriel, viral eller svamp).
Sjældne (0,01-0,1%) Augmentation og rebound effekt.
Hypersensitivitet.
Ikke kendt Sløret syn*.

Dermal brug af calcipotriol kan meget sjældent forårsage systemiske bivirkninger i form af hypercalcæmi eller hypercalciuri. 

 

* Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ca. 25% på beskadiget hud. Derfor må midlet kun anvendes kortvarigt på begrænsede hudområder.  


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Erfaring savnes. Den systemiske absorption ved korttidsanvendelse på mindre hudområder er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Calcipotriol hæmmer proliferationen og stimulerer differentiering af keratinocytter.
Betamethason virker antiinflammatorisk, kløestillende, vasokonstriktivt og immunsuppressivt.

Farmakokinetik

Calcipotriol. Mindre end 1% absorberes efter en enkelt applikation på psoriasisafficeret hud.
Betamethason. Op til 24% absorberes gennem huden. Påsmøring under okklusionsbandage kan forøge optagelsen af kortikosteroider til lokal brug på huden. På grund af depotdannelse i huden efter påsmøring tager udskillelsen flere dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 12 måneder. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) salve 50+500 mikrogram/g  (Paranova Danmark) 445421
120 g
995,05

Substitution

salve 50+500 mikrogram/g
Daivobet LEO, Betamethason, Calcipotriol, salve 50+500 mikrogram/g
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...