Triolif

Triolif Honey & Lemon, Triolif Mint, Triolif Orange
R02AA20
 
 

Sugetabletter med antiseptisk og overfladeanalgeserende virkning. 

Anvendelsesområder

Lindring af øm og irriteret hals. 

Dispenseringsform

 • Triolif Honey & Lemon. 1 sugetablet indeholder 2 mg lidocainhydrochlorid, 0,6 mg amylmetacresol og 1,2 mg 2,4-dichlorbenzylalkohol.
 • Triolif Mint. 1 sugetablet indeholder 2 mg lidocainhydrochlorid, 0,6 mg amylmetacresol og 1,2 mg 2,4- dichlorbenzylalkohol.
 • Triolif Orange. 1 sugetablet indeholder 2 mg lidocainhydrochlorid, 0,6 mg amylmetacresol og 1,2 mg 2,4- dichlorbenzylalkohol.

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år. 1 sugetablet efter behov hver 2.-3. time. Højst 8 sugetabletter i døgnet for voksne og højst 4 sugetabletter i døgnet for børn. Bør højst anvendes i 5 dage. 

  

Bemærk: 

 • Må ikke anvendes til børn under 12 år.
 • Sugetabletter skal opløses langsomt i munden - må ikke opløses i kindhulen pga. øget systemisk optag.
 • Må ikke indtages umiddelbart før mad eller drikke.
 • Utilstrækkelig data ved nedsat lever- eller nyrefunktion.

Kontraindikationer

 • Allergi over for lokalanalgetika af amidtypen.
 • Børn under 12 år pga. indholdet af lidocain.
 • Glucose-galactosemalabsorption.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed til ældre samt ved dårlig almentilstand pga. øget følsomhed for systemisk påvirkning.
 • Bør ikke anvendes ved omfattende sår i mundhulen pga. risiko for systemisk påvirkning.
 • Anvendelse i mere end 5 dage kan ændre den mikrobielle balance i mundhulen.
 • Indeholder saccharose og flyde glucose og derfor ikke velegnet ved diabetes mellitus.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner, Angioødem.

Systemisk påvirkning (meget høje doser, sår i mundhulen) vil kunne medføre bivirkninger fra centralnervesystemet (fx svimmelhed, døsighed, indre uro, konfusion, eufori, bevidstløshed og evt. respirationsdepression) samt i alvorlige tilfælde kardiovaskulære bivirkninger (fx bradykardi, hypotension). 

Cariesrisiko pga. højt indhold af saccharose og flydende glucose. Risikoen størst hos patienter med nedsat spytproduktion. 

Interaktioner

Den systemiske optagelse af lidocain vil, ved normalt brug, være for beskedent til at give anledning til betydende interaktioner. 

 • Propranolol, erythromycin, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin kan øge plasmakoncentrationen af lidocain.
 • De toksiske virkninger af lidocain og andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, er additive.
 • Behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron, propafenon) kan give risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering hos et ammet barn er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Kombination af antiseptiske midler og lidocain, et lokalanalgetikum af amidtypen. 

Farmakokinetik

Amylmetacresol og 2,4-dichlorbenzylalkohol: 

 • Dissocierer hurtigt i saliva.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Ca. 50% kan genfindes i saliva 2 timer efter administration.

 

Lidocain: 

 • Absorberes hurtigt gennem slimhinder.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Ca. 50% kan genfindes i saliva 2 timer efter administration.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : sugetabletter 2+0,60+1,20 mg (Mint)
Ponceau 4 R (cochenillerød A) (E124) : sugetabletter 2+0,60+1,20 mg (Orange)
Quinolingult (E104) : sugetabletter 2+0,60+1,20 mg (Mint) , sugetabletter 2+0,60+1,20 mg (Honey & Lemon)
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : sugetabletter 2+0,60+1,20 mg (Orange) , sugetabletter 2+0,60+1,20 mg (Honey & Lemon)
Smag:
Anis : sugetabletter 2+0,60+1,20 mg (Mint)
Appelsin : sugetabletter 2+0,60+1,20 mg (Orange)
Citron : sugetabletter 2+0,60+1,20 mg (Honey & Lemon)
Honning : sugetabletter 2+0,60+1,20 mg (Honey & Lemon)
Menthol : sugetabletter 2+0,60+1,20 mg (Mint)
Mynte : sugetabletter 2+0,60+1,20 mg (Mint) , sugetabletter 2+0,60+1,20 mg (Honey & Lemon)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) sugetabletter 2+0,60+1,20 mg  (Mint)  511050
24 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) sugetabletter 2+0,60+1,20 mg  (Orange)  499163
24 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) sugetabletter 2+0,60+1,20 mg  (Honey & Lemon)  573989
24 stk. (blister)
ikke fast pris

Foto og identifikation

Sugetabletter  2+0,60+1,20 mg  Mint

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 18,8 x 18,8
sugetabletter 2+0,60+1,20 mg Mint
 
 
 

Sugetabletter  2+0,60+1,20 mg  Orange

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 18,8 x 18,8
sugetabletter 2+0,60+1,20 mg Orange
 
 
 

Sugetabletter  2+0,60+1,20 mg  Honey & Lemon

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 18,8 x 18,8
sugetabletter 2+0,60+1,20 mg Honey & Lemon
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...