Lonsurf

L01BC59
 
 

Cytostatikum. Trifluridin (en thymidinanalog) i kombination med tiperacil (en thymidinfosforylasehæmmer). 

Anvendelsesområder

Metastatisk colorektal cancer, som tidligere er behandlet med, eller som ikke anses som egnet for anden tilgængelig behandling, herunder kemoterapi med fluoropyrimidin, oxaliplatin eller irinotecan samt anti-VEGF- og anti-EGFR-midler.  

Trifluridin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 

1 tablet (filmovertrukken) indeholder 

 • 15 mg trifluridin og 6,14 mg tipiracil (som hydrochlorid)
 • 20 mg trifluridin og 8,19 mg tipiracil (som hydrochlorid).

Doseringsforslag

Voksne. 35 mg/m2 legemsoverflade 2 gange dgl. på dag 1-5 og dag 8-12 i hver 28- dages cyklus. 

  

Bemærk: 

 • Dosis tages 1 time efter morgen- og aftensmåltidet.
 • Dosisreduktion kan være nødvendig pga. bivirkninger, især trombocytopeni, neutropeni og ikke-hæmatologiske bivirkninger (grad 4) se produktresumé.

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

  

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR < 30 ml/min: Erfaring savnes.

Nedsat leverfunktion 

 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion: Erfaring savnes.

Forsigtighedsregler

Differentialtælling af blodceller foretages før behandlingsstart og som minimum før hver behandlingscyklus. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Almindelige (1-10%) Temperaturstigning, Utilpashed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Ansigtsrødme, Dyspnø, Hoste, Ødemer.
Lymfopeni, Monocytose.
Hypoalbuminæmi.
Hovedpine, Perifer neuropati, Svimmelhed, Søvnløshed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Mucositis, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Tør hud.
Luftvejsinfektion.
Proteinuri.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tumorsmerte.
Ascites, Colitis, Enterocolitis, Gastro-intestinal blødning, Hepatotoksicitet, Ileus, Pancreatitis, Tandgener.
Angina pectoris, Arytmier, Dysfoni, Emboli, Forlænget QT-interval, Hypertension, Hypotension, Pleuraekssudat, Septisk shock.
Nedsat hæmatokritværdi, Pancytopeni.
Dehydrering, Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet serum-urat, Hyperglykæmi.
Artralgi, Knoglesmerter, Muskelsvaghed.
Angst, Letargi, Neurotoksicitet, Paræstesier, Synkope.
Erytem, Fotosensibilitet, Herpes zoster.
Infektioner.
Hæmaturi, Nyresvigt, Urinvejsinfektion, Vandladningsbesvær.
Conjunctivitis, Dobbeltsyn, Katarakt, Synsforstyrrelser.

Interaktioner

Samtidig brug af visse antivirale midler, fx zidovudin, kan medføre nedsat effekt af det antivirale middel, idet begge stoffer er substrat for human thymidinkinase. Skift til andet antiviralt lægemiddel, som ikke er substrat for human thymidinkinase, bør overvejes. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Trifluridin omdannes i kræftcellen til en aktiv form, der inkorporeres direkte i DNA, hvorved det påvirker DNAs funktion og dermed hæmmer celleproliferationen. 

 

Tipiracil er en TPase-hæmmer, som derved hindrer kroppens TPase i at nedbryde trifluridin . 

Farmakokinetik

 • Efter oral administration absorberes mindst 57% trifluridin hhv. 27% tipiracil.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2 timer (trifluridin) hhv. 3 timer (tipiracil).
 • Tipiracil øgede AUC for trifluridin 37 gange og Cmax 22 gange i forhold til trifluridin alene.
 • Plasmahalveringstid efter gentagne doser var på 12.-dagen 2,1 time (trifluridin) hhv. 2,4 timer (tipiracil).
 • Trifluridin udskilles overvejende gennem nyrerne, mens tipiracil overvejende udskilles fækalt.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af Lonsurf bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Tipiracilfilmovertrukne tabletter  15 mg + 6,14 mgfilmovertrukne tabletter  20 mg + 8,19 mg
Trifluridinfilmovertrukne tabletter  15 mg + 6,14 mgfilmovertrukne tabletter  20 mg + 8,19 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 15 mg + 6,14 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg + 8,19 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 15 mg + 6,14 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg + 8,19 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 15 mg + 6,14 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg + 8,19 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 15 mg + 6,14 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg + 8,19 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 15 mg + 6,14 mg 057979
20 stk. (blister)
8.331,70
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg + 8,19 mg 516182
20 stk. (blister)
11.102,95
(BEGR) filmovertrukne tabletter 15 mg + 6,14 mg 158698
60 stk. (blister)
24.948,25
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg + 8,19 mg 389330
60 stk. (blister)
33.261,90

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  15 mg + 6,14 mg

Præg:
15 mg, 15, 102
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
filmovertrukne tabletter 15 mg + 6,14 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg + 8,19 mg

Præg:
20 mg, 20, 102
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,6 x 7,6
filmovertrukne tabletter 20 mg + 8,19 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-07-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...