Rasagilin "Accord"

N04BD02
 
 

Anvendelsesområder

Idiopatisk Parkinsons sygdom (IPS) som monoterapi hos nydiagnosticerede patienter eller som adjuverende behandling i kombination med levodopa hos patienter med motoriske fluktuationer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg rasagilin (som tartrat). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 mg 1 gang dgl. 

Bemærk: Bør ikke anvendes til børn og unge pga. manglende dokumentation. 

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med pethidin (se interaktioner).
 • Andre MAO-hæmmere (se interaktioner).
 • Alvorligt nedsat leverfunktion.

Forsigtighedsregler

 • Let nedsat leverfunktion.
 • Ved moderat nedsat leverfunktion bør behandling undgås.
 • Enhver mistænkelig hudforandring bør vurderes af en speciallæge.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Dyskinesier, Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber, Influenzalignende symptomer, Nedsat appetit, Utilpashed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Angina pectoris, Ortostatisk hypotension, Rhinitis.
Leukopeni.
Artralgi, Artritis, Myalgi, Nakkesmerter.
Abnorme drømme, Balanceforstyrrelser, Depression, Dystoni, Faldtendens, Hallucinationer, Karpaltunnelsyndrom, Svimmelhed.
Hudkræft*, Hududslæt, Kontaktdermatitis.
Allergiske reaktioner.
Pludselig vandladningstrang.
Conjunctivitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Cerebrovaskulære tilfælde, Myokardieinfarkt.
Konfusion.
Ikke kendt Serotoninsyndrom.

* I kliniske undersøgelser er påvist en øget forekomst af malign hudsygdom, karcinom og melanom. Undersøgelser tyder indtil videre på, at dette skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med andre MAO-hæmmere kan resultere i voldsom hypertension, og kombinationen bør undgås.
 • Samtidig behandling med pethidin kan forårsage agitation og temperaturstigning.
 • Samtidig behandling med antidepressiva
 • Sympatomimetika (herunder ephedrin eller pseudoephedrin) og dextromethorphan øger risikoen for bivirkninger.
 • Der bør gå mindst 14 dage fra seponering af rasagilin til behandling med MAO-hæmmere eller pethidin.
 • Potente CYP1A2-hæmmere som fluoxetin, fluvoxamin og ciprofloxacin øger AUC for rasagilin betydeligt og kan give risiko for serotoninsyndrom. En evt. behandling med rasagilin må først indledes 5 uger efter seponering af fluoxetin. Der bør gå mindst 14 dage fra seponering af rasagilin, til behandling med fluoxetin eller fluvoxamin indledes. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Det er vist, at rasagilin er en potent, irreversibel selektiv MAO-B-hæmmer, som kan forårsage en øgning i ekstracellulær dopaminniveau i striatum.
 • Det forhøjede dopaminniveau og den efterfølgende øgede dopaminerge aktivitet er sandsynligvis årsagen til rasagilins gavnlige virkning, som er set i modeller af dopaminerg motorisk dysfunktion.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 36%.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 til bl.a. 1-aminoindan.
 • Plasmahalveringstiden for rasagilin er 0,6-2 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med Parkinsons sygdom, hvor behandling med selegilin har vist sig utilstrækkelig, eller hvor patienten ikke tåler denne behandling. 


For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 161720
28 stk. (blister)
130,55 4,66
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 583515
112 stk. (blister)
186,10 1,66

Substitution

tabletter 1 mg
Azilect TEVA, Rasagilin, tabletter 1 mg
Rasagilin "Krka" KRKA, Rasagilin, tabletter 1 mg
Rasagilin "Stada" STADA Nordic, Rasagilin, tabletter 1 mg
Rasagiline "Amneal" Amneal Nordic, Rasagilin, tabletter 1 mg
Rasagiline "Mylan" Mylan, Rasagilin, tabletter 1 mg
Rasagiline "Sandoz" Sandoz, Rasagilin, tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 6,5
tabletter 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...