Cinqaero

R03DX08
 
 

Rekombinant humaniseret monoklonalt antistof til behandling af eosinofil astma. 

Anvendelsesområder

Tillægsbehandling ved svær eosinofil astma, der ikke har kunnet kontrolleres med højdosis inhaleret glukokortikoid i kombination med mindst et andet middel til vedligeholdelsesbehandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg reslizumab. 

Doseringsforslag

Voksne 

3 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 20-50 min. hver 4. uge. 

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge under 18 år samt ældre over 75 år.
 • Ingen erfaring vedr. børn under 12 år.
 • Præparatets batch nr. skal anføres i patientjournalen jf. Liste over udvalgte biologiske lægemidler.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.  

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør revurderes mindst en gang årligt.
 • Patienten bør instrueres i at søge læge ved forværring af astmasymptomer efter indledt behandling.
 • Ormeinfektioner bør behandles inden reslizumab-behandlingen indledes. Hvis der opstår en ormeinfektion under behandlingen med reslizumab, og den ikke responderer på behandlingen, bør det overvejes at pausere reslizumab.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Ikke almindelige (0,1-1%) Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (5 måneders karantæne).

Farmakodynamik

Rekombinant humaniseret monoklonalt antistof rettet mod humant interleukin-5. Aktiviteten af interleukin-5 hæmmes af reslizumab, hvorved aktiviteten og overlevelsen af de eosinofile celler nedsættes. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 71 ml/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH: 5,5. 

  

Håndtering 

 • Et passende volumen koncentrat (0,3 ml/kg legemsvægt) overføres til 50 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Den brugsfærdige infusionsvæske administreres gennem et engangsinfusionsfilter med lav proteinbinding med porestørrelse 0,2 mikrometer.
 • Bemærk:
  • Hætteglas med koncentrat til infusionsvæske må ikke omrystes.
  • Evt. resterende koncentrat i hætteglasset skal kasseres.
  • Koncentratet må ikke anvendes ufortyndet.

Forligelighed ved infusion  

Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8° C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig opløsning: Kan opbevares i køleskab (2-8° C) eller ved højst 25° C (kun ved fremstilling under aseptiske forhold) beskyttet mod lys i op til 16 timer, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 501204
2,5 ml
1.511,30 429,22
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 390541
10 ml
5.639,95 400,42
 
 

Revisionsdato

2017-08-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...