Dilamax

Udgået: 22.10.2018
R03AC12
 
 

Langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer (LABA), anvendes som bronkodilaterende middel. 

Dispenseringsform

Inhalationspulvere i Diskos®. 1 dosis indeholder 50 mikrogram salmeterol (som xinafoat).  

Doseringsforslag

  • Voksne. 50 mikrogram 2 gange dgl. Ved svær astma evt. op til 100 mikrogram 2 gange dgl.
  • Børn over 4 år. 50 mikrogram 2 gange dgl.

  

Film med instruktion i brug af inhalatoren kan ses på Serevent

Forsigtighedsregler

  • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet).
  • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning).
  • Diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi).
  • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).
  • Astma: Må kun anvendes ved samtidig behandling med inhalationssteroid (øget risiko for svære akutte forværringer ved monoterapi med LABA).

Bivirkninger

Mange bivirkninger (fx tremor og palpitationer) optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Almindelige (1-10%) Palpitationer.
Muskelkramper.
Hovedpine, Tremor.
Ikke almindelige (0,1-1%) Nervøsitet.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypokaliæmi.
Svimmelhed.
Meget sjældne (< 0,01%) Arytmier.
Hyperglykæmi.
Artralgi.
Anafylaktisk reaktion.

Paradoks bronkospasme ses i meget sjældne tilfælde ved inhalation. Behandlingen seponeres og der gives hurtigt virkende β2-agonist. 

Interaktioner

  • Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen.
  • Potente hæmmere af CYP3A4 (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af salmeterol (øget risiko for forlænget QT-interval).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Inhalationsbehandling med salmeterol er tilladt i doser ≤ 200 mikrogram pr. døgn.  

Forgiftning

Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men ved astma kan der være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Salmeterol er en analog til salbutamol, men er forsynet med en lipofil sidekæde, som bindes irreversibelt til receptoren, og dette er muligvis forklaringen på den lange virkningstid. Salmeterol inhiberer straks- og sen-reaktion efter allergenprovokation og reducerer den uspecifikke bronkiale reaktivitet.

Farmakokinetik

Inhaleret salmeterol virker lokalt i lungerne, og plasmakoncentrationen er lille og uden terapeutisk effekt. Ved inhalation af 50 mikrogram 2 gange dgl. er plasmakoncentrationen ca. 0,2 mikrogram/l eller mindre. Maksimal plasmakoncentration ses hurtigt efter inhalation. I nogle studier er desuden set en senere og mindre maksimal plasmakoncentration, hvilket formentlig skyldes absorption af salmeterol fra ventriklen. Virkningen indtræder efter 10-20 minutter og når 90% af maksimal virkning i løbet af 30 minutter. Virkningsvarighed mindst 12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 50 mikrog. i diskos  (2care4) 418452
60 doser
Udgået 22-10-2018

Substitution

inhalationspulver 50 mikrog. i diskos
Serevent GSK Pharma, Salmeterol, inhalationspulver 50 mikrog. i diskos
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se

 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...