Benylan®

R06AA02
 
 
Antihistamin registreret som hostestillende middel.

Anvendelsesområder

 • Hostestillende. Der er ikke evidens for antihistaminers effekt på hoste.
 • Allergiske sygdomme, især urticaria, høfeber og allergisk rhinitis, hvor et non-sederende antihistamin dog sædvanligvis bør foretrækkes.

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 1,4 mg eller 2,8 mg diphenhydraminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge over 15 år. 28 mg 3-5 gange dgl. 
 • Børn 6-15 år. 14 mg højst 3-5 gange dgl. 
 • Børn 2-5 år. 7 mg højst 3-5 gange dgl.

Forsigtighedsregler

 • På grund af diphenhydramins udprægede antikolinerge virkninger bør udvises forsigtighed ved glaukom og vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.
 • Forsigtighed ved astma, epilepsi og nedsat leverfunktion.
 • Alkoholindhold
  Oral opløsning
  indeholder 5% v/v alkohol.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Sedation.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Mundtørhed.
Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Agitation, Koordinationsbesvær, Kramper, Paræstesier, Tremor.
Vandladningsbesvær.
Sløret syn, Tinnitus.

Interaktioner

 • Forstærker den sederende virkning af anxiolytikaantipsykotikahypnotika og alkohol. 
 • Øger MAO-hæmmeres kardiotoksicitet. 
 • Forstærker tricykliske antidepressivas antikolinerge virkning og nedsætter effekten af  kolinesterasehæmmere
 • På grund af alkoholindholdet er der risiko for interaktion med disulfiram eller metronidazol.
 • Samtidig anvendelse af midler, der giver risiko for forlænget QTc-interval (fx lithium, visse antiarytmika, visse makrolider, moxifloxacin) bør undgås. - Se endvidere Antiarytmika.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for flere tusinde eksponerede, heraf omkring 2.000 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Bør ikke anvendes den sidste uge af graviditeten, da der er risiko for bivirkninger hos barnet. 

Referencer: 3711, 3906, 3905, 3907, 3878

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Der kan forekomme milde bivirkninger i form af irritabilitet og sedation. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning. Diphenhydramin er registreret som hostestillende middel med en centralt hostestillende effekt. En nylig opgørelse af studier, har dog ikke kunne påvise signifikant hostestillende virkning af diphenhydramin.  

Farmakokinetik

 • Diphenhydramin absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3,5-9 timer.
 • Virkningsvarighed 4-8 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Smag: 

Oral opløsning 1,4 mg/ml: Hindbærsmag. 

Oral opløsning 2,8 mg/ml: Mentholsmag. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Karamel (E150a) : oral opløsning 2,8 mg/ml
Ponceau 4 R (cochenillerød A) (E124) : oral opløsning 2,8 mg/ml
Smag:
Hindbær : oral opløsning 1,4 mg/ml
Menthol : oral opløsning 2,8 mg/ml
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) oral opløsning 1,4 mg/ml 000815
125 ml
59,15 79,03
(HA) oral opløsning 2,8 mg/ml 000801
125 ml
64,15 42,37

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Drugs in Pregnancy and Lactation Bog 2017 Eleventh Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620


3905 LiQ, Mitchell AA, Werler MM et al Assessment of antihistamine use in early pregnancy and birth defects J Allergy Immunol Pract 2013 1(6) 666-74 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24565715


3906 Parkin DE Probable Benadryl withdrawal manifestations in a newborn infant J Pediatr 1974 85(4) 580 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=4443870


3907 Heinonen OP, Slone D, Shapiro S Birth defects and drugs in pregnancy Birth defects and drugs in pregnancy 1977 322-7 2018 https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19782703483

 
 

Revisionsdato

2018-10-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...