Braltus

R03BB04
 
 

Langtidsvirkende antikolinergikum. 

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling af Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationspulver, hårde kapsler. 1 kapsel  indeholder 13 mikrogram tiotropium (som bromid) svarende en frigivet dosis på 10 mikrogram tiotropium ved inhalation. Beregnet til inhalation ved hjælp af speciel inhalator (Zonda®). 

Doseringsforslag

Voksne. 10 mikrogram (1 kapsel) 1 gang dgl. Inhaleres via Zonda® inhalator. 

 

Bemærk: 

 • Dosis tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Erfaring savnes for børn og unge under 18 år.
 • Film om brug af Zonda® inhalator kan ses under "Instruktioner".

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for atropin, ipratropium eller lactose. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed bør udvises ved:
  • Ustabile eller livstruende arytmier inden for 12 måneder
  • Hjerteinfarkt inden for 6 måneder
  • Indlæggelse for hjertesvigt inden for 12 måneder
  • Glaukom
  • Blærehalsobstruktion
  • Prostatahyperplasi.
 • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.

Risiko for antikolinerg belastning 

Tiotropium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Mundtørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Oral candidiasis.
Atrieflimren.
Svimmelhed, Talebesvær.
Urinretention.
Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Stomatitis, Tarmobstruktion  (herunder paralytisk ileus).
Bronkospasme, Laryngitis.
Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og urticaria).
Urinvejsinfektion.
Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom.
Ikke kendt Caries.
Dehydrering.
Hudinfektion.
Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Langtidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarin M3-receptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.
 • Maksimal virkning indtræder inden for 0,5 timer. Virkningsvarighed mere end 24 timer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 5 minutter.
 • 14% af en inhaleret dosis (inhalationspulver) og 20-29% af en inhaleret dosis (inhalationsvæske) udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Efter åbning:
  • 15 stk.’s beholder: Kan opbevares i højst 30 dage.
  • 30 stk.’s beholder: Kan opbevares i højst 60 dage.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver, kapsler 10 mikrogram 429358
30 doser
263,05 8,77
(B) inhalationspulver, kapsler 10 mikrogram 424973
90 doser
754,95 8,39

Foto og identifikation

Inhalationspulver, kapsler  10 mikrogram  (+ Zonda inhalator)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Transparent
Mål i mm: 5,8 x 15,9
inhalationspulver, kapsler 10 mikrogram (+ Zonda inhalator)
 
 
Inhalator til Braltus inhalationspulver i kapsler
 
Zonda inhalator
 
 
 
 
Zonda inhalator åben
 
Zonda inhalator
 
 
 
 
Zonda inhalator med mundstykke og kapsel kammer åben
 
Zonda inhalator
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...