Lartruvo

L01XC27
 
 

Rekombinant humant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

  • Avanceret bløddelssarkom i kombination med doxorubicin, hvor kirurgi eller strålebehandling ikke kan anvendes, og tidligere behandling med doxorubicin ikke har fundet sted.

Olaratumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1ml indeholder 10 mg olaratumab.  

Doseringsforslag

Voksne. 15 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion på dag 1 og 8 i hver 21-dages behandlingscyklus. 

Doxorubicin gives på dag 1 i hver cyklus i op til 8 behandlingsserier. 

 

Bemærk: 

  • Præmedicinering i.v. med antihistamin og glukokortikoid gives 30-60 minutter forud for olaratumab-infusionen i 1. behandlingscyklus og herefter ved behov, evt.
    suppleret med antipyretikum (paracetamol).
  • Bivirkninger kan resultere i pausering eller seponering af behandlingen, se produktresume.
  • Præparatets batch nr. skal anføres i patientjournalen jf. Liste over udvalgte biologiske lægemidler.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.  

 

Forsigtighedsregler

Natriumindhold
1 hætteglas indeholder 2,5 mmol natrium, som svarer til ca. 146 mg natriumchlorid.  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Infusionsrelaterede reaktioner.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Lymfopeni, Neutropeni.
Muskuloskeletale smerter.
Hovedpine.
Mucositis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Se Antineoplastiske midler.  


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Bindes til PDGFR-α, der udtrykkes på tumor- og stromaceller, blokerer receptorens aktivering af ligand og hæmmer dermed tumorvækst.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske
Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til et volumen på 250 ml.
Infusionsvæsken må ikke omrystes.
Se endvidere medfølgende brugsvejledning. 

 

Infusionsteknik
Infunderes via infusionspumpe over ca. 60 minutter (dog højst 25 mg/minut) gennem særskilt infusionsslange, der skylles med isotonisk natriumchlorid efter infusionen.  

 

Forligelighed ved infusion
Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka.  

 

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8ºC) og yderligere højst 8 timer ved stuetemperatur (højst 25°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 468384
19 ml
5.272,40
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 510399
50 ml
13.845,25
 
 

Revisionsdato

2018-12-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...