Cytarabine "Accord"

L01BC01
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit til cytidin og desoxycytidin. 

Anvendelsesområder

  • Maligne lidelser, især akut leukæmi.

 

Cytarabin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg cytarabin. 

Doseringsforslag

Mange doseringsskemaer er i anvendelse, fx indgift af 100-200 mg/m2 legemsoverflade/døgn kontinuerligt eller hver 12. time i 5-7 døgn. 

Ved leukæmi, hvor sygdommen er refraktær over for denne dosis, kan anvendes højdosisbehandling med fx 1.000 mg/m2 legemsoverflade hver 12. time som 1-3 timers infusion i 2-3 dage. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Forsigtighedsregler

Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber.
Abdominalsmerter, Anale ulcera, Diarré, Kvalme, Leverpåvirkning, Opkastning, Orale ulcera, Stomatitis.
Kardiomyopati, Lungeødem, Respirationsdepression.
Knoglemarvsdepression.
Cerebrale og især cerebellare udfaldssymptomer, Koma, Søvnighed.
Alopeci, Hududslæt.
Infektioner  (herunder sepsis).
Conjunctivitis, Corneal lidelse, Konjunktival blødning.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Colitis, Forhøjet bilirubin.
Hudkløe, Sårdannelse, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis.
Pericarditis.
Neuritis, Svimmelhed.
Allergisk ødem, Anafylaktisk reaktion.
Sjældne (0,01-0,1%) Artralgi.
Urinretention.
Ikke kendt Ileus, Peritonitis.
Bradykardi, Tromboflebitis.
Kramper, Personlighedsforstyrrelser.
Palmar-plantar erytrodysæstesi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4264, 4269, 2789, 4388, 4267, 4268, 2954, 4270, 691, 692, 2955, 2790

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Desoxycytidinanalog, som efter in vivo-aktivering intracellulært indbygges i DNA med defekt DNA-syntese til følge.

Farmakokinetik

  • Fosforyleres til aktiv antimetabolit, som hurtigt deamineres til det inaktive uracilarabinosid vha. cytidindeaminase, som især findes i lever og nyrer, men også i resistente tumorceller.
  • Passerer i mindre grad blod-hjernebarrieren.
  • Plasmahalveringstid 10-15 minutter.
  • Pga. lav deaminaseaktivitet i cerebrospinalvæsken er halveringstiden for cytarabin 1-3 timer.
  • 4-10% udskilles uomdannet gennem nyrerne efter 12-24 timer, resten i form af uracilarabinosid.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

pH 7-9,5 

 

Før brug 

Hætteglasset skal opvarmes til 55°C i 30 minutter under tilstrækkelig omrystning, hvorefter det skal afkøles til stuetemperatur. 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Injektions-/infusionsvæske kan fortyndes med sterilt vand eller isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske 

 

Holdbarhed 

  • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
  • Fortyndet injektions-/infusionsvæske er kemisk holdbar i 8 dage ved stuetemperatur (20-25 °C), men bør anvendes umiddelbart.

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cytarabin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 157562
10 ml
219,70
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 541648
20 ml
287,35

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...