Maxidex®

S01BA01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 1 mg dexamethason. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 3-6 gange dgl. - i svære tilfælde hver time. 
 • Aftrappes ved bedring.
 • Behandlingen bør ikke strækkes ud over 14 dage uden øjenlægekontrol.

  

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn.
 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. Øjensalve skal administreres sidst.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Akut herpes simplex keratitis uden samtidig behandling med aciclovir
 • Varicellae og andre virussygdomme i cornea og conjunctiva
 • Okulær tuberkulose
 • Okulær svampeinfektion
 • Ubehandlede okulære bakterielle eller parasitære infektioner
 • Perforation, ulceration og læsion af cornea med ukompliceret epitelisering
 • Kendt glukokortikoid-induceret okulær hypertension
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse i mere end 14 dage bør det intraokulære tryk kontrolleres.
 • Forsigtighed ved behandling af patienter med diabetes mellitus. Disse patienter kan være prædisponeret for øget intraokulært tryk og/eller katarakt dannelse.
 • Steroid kan accelerere kataraktudvikling og vækst af svampe.
 • Topikale kortikosteroider kan medføre langsom heling af sår på cornea.
 • Indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre øjenirritation og misfarvning af bløde kontaktlinser. Øjendråber bør ikke anvendes sammen med kontaktlinser, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Øjengener, Øjenirritation, Øjensmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Conjunctivitis, Corneal abrasio, Corneaødem, Forhøjet intraokulært tryk, Keratitis, Keratoconjunctivitis sicca, Okulær hyperæmi, Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner i øjet, Corneaperforation, Glaukom, Katarakt, Synsforstyrrelser  (synsfeltdefekter og nedsat skarpsyn).
Ikke kendt Binyrebarkinsufficiens, Hyperkorticisme.
Svimmelhed.
Corneaerosion*, Corneal udtynding, Ptosis.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

 

 • Intraokulær trykforhøjelse debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan opstå glaukom med blivende synsfelttab. Trykstigningen kan også ses hos børn.
 • Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).
 • Cushings syndrom og/eller adrenal suppression forbundet med systemisk absorption af oftalmisk dexamethason kan forekomme efter intensiv eller langvarig kontinuerlig behandling hos prædisponerede patienter, herunder børn.

 

Se endvidere Glukokortikoider ved øjensygdomme

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af øjendråber, som udvider pupillerne (atropin og øvrige antikolinerge lægemidler), kan der forekomme en forstærket intraokulær trykstigning.
 • Interaktioner mellem orale glukokortikoider og kraftige CYP3A4-hæmmere (fx ritonavir) er beskrevet og kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af dexamethason. Dette er dog ikke påvist ved topikale midler.
 • Der er rapporteret overfladisk stromal cornea-udfældning af calciumphosphat ved kombineret anvendelse af kortikosteroider og topikale β-blokkere.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Kortikosteroider undertrykker den inflammatoriske respons ved at hæmme dannelsen af inflammationsmediatorer såsom prostaglandiner og leukotriener.
 • Desuden hæmmes den kemotaktiske migrering af neutrofiler i forbindelse med inflammationen og antallet samt aktiviteten af lymfocytter reduceres. Dermed undertrykkes ødemer, fibrin aflejring, kapillær dilatation, celleinfiltration, kapillær- og fibroblastisk profileration, aflejring af kollagen og ardannelse i forbindelse med inflammation.
 • Dexamethason er omkring seks til syv gange så potent som prednisolon og mindst 30 gange så potent som kortison.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Omrystes før brug.
 • Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

 

Holdbarhed 

 • Højst 1 måned efter anbrud.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Andre:
Citronsyre : øjendråber, suspension 1 mg/ml, øjendråber, suspension 1 mg/ml  (Orifarm)
Dinatriumedetat : øjendråber, suspension 1 mg/ml, øjendråber, suspension 1 mg/ml  (Orifarm)
Dinatriumphosphat : øjendråber, suspension 1 mg/ml, øjendråber, suspension 1 mg/ml  (Orifarm)
Hypromellose : øjendråber, suspension 1 mg/ml, øjendråber, suspension 1 mg/ml  (Orifarm)
Natriumchlorid : øjendråber, suspension 1 mg/ml, øjendråber, suspension 1 mg/ml  (Orifarm)
Polysorbat 80 : øjendråber, suspension 1 mg/ml, øjendråber, suspension 1 mg/ml  (Orifarm)
Sterilt vand : øjendråber, suspension 1 mg/ml, øjendråber, suspension 1 mg/ml  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, suspension 1 mg/ml 486860
5 ml
39,10
(B) øjendråber, suspension 1 mg/ml  (Orifarm) 100473
5 ml
46,00
(B) øjendråber, suspension 1 mg/ml  (2care4) 519311
2 x 3 ml
78,95
(B) øjendråber, suspension 1 mg/ml  (Paranova Danmark) 461938
2 x 3 ml
58,05
 
 

Revisionsdato

2018-01-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...