Angusta

G02AD06
 
 

Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin E1 med uteruskontraherende virkning. 

Anvendelsesområder

Igangsætning af fødsel. 

 

Bør kun administreres af obstetrisk sundhedspersonale på sygehus. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mikrogram misoprostol. 

Doseringsforslag

 • 25 mikrogram hver 2. time eller 50 mikrogram oralt hver 4. time i henhold til hospitalspraksis.
 • Maksimalt 200 mikrogram over en 24-timers periode.

 

Bemærk: 

 • På grund af synergistisk effekt mellem misoprostol og oxytocin anbefales det at vente 4 timer efter misoprostol-dosis, før oxytocin administreres.
 • Dosisreduktion eller forlængelse af doseringsintervallet bør overvejes ved nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Delekærvens formål er ikke at kunne dele tabletten.

Kontraindikationer

 • Igangværende fødsel.
 • Ved mistanke om eller påvisning af truende asfyksi før induktion (fx ikke-normal non-stresstest eller stresstest, mekonium-farvet fostervand eller påvirkede føtale flow).
 • Når der allerede er givet andre lægemidler som led i induktion af fødslen (oxytocin eller andre prostaglandinpræparater).
 • Ved tidligere kejsersnit og anden ardannelse i uterus som følge af tidligere kirurgiske indgreb.
 • Ved anomalier i uterus, som forhindrer vaginal fødsel.
 • Ved placenta prævia eller ved vaginalblødning uden kendt årsag efter 24. svangerskabsuge i denne graviditet.
 • Ved føtal malpræsentation.
 • Hos patienter med nyresvigt (GFR < 15ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Ved langvarige, kraftige eller hyppige kontraktioner skal misoprostol-behandlingen pauseres.
 • Tilstande med risiko for fosterpåvirkning som fx præeklampsi.
 • Øget risiko for dissemineret intravaskulær koagulation efter fysisk eller farmakologisk induceret fødsel.
 • Begrænset erfaring ved flerfoldsgraviditeter hos kvinder med > 5 tidligere vaginalfødsler, ved anvendelse før 37. graviditetsuge og hos gravide med en modificeret Bishop-score (mBS) > 6.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Blødning  (post partum).
Meconium i fostervand.
Almindelige (1-10%) Kuldegysninger, Lav Apgar-score  (ved 50 mikrogram hver 4. time)*.
Diarré.
Ændret føtal hjertefrekvens*.
Uterin hyperstimulation.
Ikke kendt Hypoxi*.
Acidose*.
Kramper*, Svimmelhed.
Placentaløsning, Uterusruptur.

*Neonatale bivirkninger. 

Interaktioner

Samtidig anvendelse af oxytoksiske lægemidler eller andre lægemidler, som bidrager til induktion af fødslen, er kontraindicerede på grund af risiko for øget uterotonisk effekt. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der henvises til indikationsområdet. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Amning må gennemføres 4 timer efter administration af sidste dosis. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Karantæne følger afsnit om Svangerskab i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Misoprostol er en syntetisk analog af prostaglandin E1. Prostaglandiner i F- og E-serierne forårsager modning af cervix og uterine kontraktioner. Disse farmakodynamiske virkninger anses som værende den primære virkningsmekanisme for misoprostol. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 min.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 min.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) tabletter 25 mikrogram 044492
8 stk. (blister)
976,60 976,60

Foto og identifikation

Tabletter  25 mikrogram  (formålet med delekærven er ikke at kunne dele tabletten)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,5 x 7,5
tabletter 25 mikrogram (formålet med delekærven er ikke at kunne dele tabletten)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-06-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...