Xeljanz

L04AA29
 
 

Selektivt immunsuppressivt middel til behandling af reumatoid artritis. 

Anvendelsesområder

 • Moderat til svær aktiv reumatoid artritis, hvor anden DMARD-behandling har haft utilstrækkelig effekt eller har medført uacceptable bivirkninger, som monoterapi eller i kombination med methotrexat.

 

Tofacitinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til overnævnte sygdom. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg tofacitinib. 

Doseringsforslag

Voksne. 5 mg 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Dosisreduktion, pausering eller seponering ved toksicitet, se produktresumé.
 • Ingen erfaring vedr. patienter < 18 år.
 • Begrænset erfaring vedr. patienter > 75 år.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Tabletten kan knuses og indtages sammen med vand.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR < 30 ml/min. 5 mg 1 gang dgl.

 

Nedsat leverfunktion 

 • Child-Pugh B: 5 mg 1 gang dgl.
 • Child-Pugh C: Må ikke anvendes.

 

 

Kontraindikationer

 • Alvorlige aktive infektioner.
 • Svært nedsat leverfunktion.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved kroniske eller tilbagevendende infektioner.
 • Forsigtighed ved ophold i områder med endemiske mykoser.
 • Inden behandlingsstart skal der screenes for latent tuberkulose og for hepatitis B eller C.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.
 • Lipidparametre bør vurderes ca. 8 uger efter behandlingsstart.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Nasopharyngitis.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Temperaturstigning, Træthed, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Gastritis, Kvalme, Opkastning.
Dyspnø, Hoste, Hypertension, Perifere ødemer, Pneumoni, Sinuitis.
Anæmi, Leukopeni.
Dyslipidæmi, Hyperkolesterolæmi.
Artralgi, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Muskuloskeletale smerter.
Hovedpine, Søvnløshed.
Herpes zoster, Hududslæt.
Urinvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Diverticulitis.
Tuberkulose.
Lymfopeni, Neutropeni.
Dehydrering.
Paræstesier.
Cellulitis, Erytem, Hudkræft.
Sepsis, Virale infektioner.
Pyelonefritis.
Sjældne (0,01-0,1%) Nekrotiserende fasciitis.
Encefalitis.

Interaktioner

 • Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol) kan medføre øget eksponering af tofacitinib.
 • Samtidig brug af potente CYP3A4-induktorer (fx rifampicin) kan medføre nedsat eksponering af tofacitinib. Se endvidere tabel 1 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Se antineoplastiske midler. 

 

Fertilitet: Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 4 uger efter afslutning af behandlingen. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af Janus-associerede kinaser (JAK1, JAK2 og JAK3), som formidler signalering af flere cytokiner og vækstfaktorer, som er vigtige for inflammation og immunfunktion. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 74%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Fordelingsvolumen ca. 1,2 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Rheumatol.) filmovertrukne tabletter 5 mg 591405
56 stk. (blister)
8.304,65 296,59

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
JKI, 5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,9 x 7,9
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...