Salbutamol "2care4"

R03AC02
 
 
Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulvere. 1 dosis indeholder 200 mikrogram salbutamol (som sulfat). 

Doseringsforslag

Akut bronkospasme og profylakse ved anstrengelsesudløst astma 

  • Voksne. 100-400 mikrogram.
  • Børn over 6 år. 100-200 mikrogram.

 

Bemærk: 

Forsigtighedsregler

  • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
  • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
  • Diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi)
  • Patienter med øget risiko for udvikling af hypokaliæmi (fx ved hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Takykardi.
Hovedpine, Tremor.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypokaliæmi.
Meget sjældne (< 0,01%) Arytmier  (herunder atrieflimren, ekstrasystoli og supraventrikulær takykardi), Bronkospasme, Hypotension.
Synkope.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Angioødem.

Paradoks bronkospasme er forekommet i enkelte tilfælde ved inhalationsbehandling. Behandlingen seponeres straks. 

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 16.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Inhalationsbehandling med salbutamol er tilladt i doser ≤ 1.600 mikrogram pr. døgn, dog betragtes en koncentration af salbutamol > 1.000 ng/ml i urinen som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen. 

Forgiftning

Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men ved astma kan der være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Korttidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne via stimulering af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene. 

Farmakokinetik

  • Den mængde salbutamol, der når lungerne, absorberes hurtigt og giver lokal effekt i løbet af normalt 5-10 min.
  • Virkningsvarighed sædvanligvis 4-6 timer.
  • Biotilgængelighed efter inhalation er få procent.
  • Se endvidere Sympatomimetika (adrenergika).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Easyhaler® er holdbar i 6 måneder efter anbrud af folien.  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (2care4) 029759
200 doser
133,65 2,67
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (2care4) 128290
200 doser med besk. hylster
161,70 3,23

Substitution

inhalationspulver 200 mikrogram/dosis
Buventol Easyhaler Orion Pharma, Salbutamol, inhalationspulver 200 mikrogram/dosis
 
 
 

Revisionsdato

2017-04-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...