Tetracyclin "2care4"

J01AA07
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af tetracyclinfølsomme bakterier, fx som alternativ ved Chlamydia-infektioner
 • Langtidsbehandling ved svær acne
 • Borrelia-infektioner hos penicillinallergikere.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg tetracyclinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Infektioner 

 • Voksne og børn > 12 år. 1.000 mg dgl. fordelt på 2-4 doser.

  

Acne 

 • Voksne. 250-500 mg dgl. gennem flere måneder.

  

Urethritis/cervicitis forårsaget af Chlamydia 

 • Voksne. 500 mg 4 gange dgl. i 1 uge, ved kompliceret Chlamydia-infektion i minimum 10 dage.

  

Bemærk: 

 • Dosis bør tages sammen med et let måltid uden mælkeprodukter. Herved nedsættes frekvensen af dyspeptiske gener, som skyldes lokalirritation.
 • Ved nedsat lever- eller nyrefunktion bør dosis nedsættes.
 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Ved leverinsufficiens skal dosis reduceres.
 • Er fotosensibiliserende, og derfor bør solbadning og brug af solarier undgås.
 • Forsigtighed ved myasthenia gravis pga. risiko for svag neuromuskulær blokering.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Emaljehypoplasi og misfarvning af tandemaljen hos børn, Kvalme, Opkastning.
Væksthæmning  (af knogler hos børn).
Ikke almindelige (0,1-1%) Ulcerationer og strikturer i øsofagus.
Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning, Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis.
Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni.
Benign intrakraniel trykstigning.
Anafylaktisk reaktion.
Nyrefunktionspåvirkning.
Tinnitus, Ændret syn.
 • Udstående fontaneller er set hos spædbørn.
 • Benign intrakraniel trykstigning (hypertension) er set hos voksne.
 • Tetracyclin bør seponeres, hvis der er tegn på øget intrakranielt tryk, som forsvinder hurtigt efter seponering.
 • Ved langtidsbehandling med tetracycliner er der rapporteret brun-sort mikroskopisk misfarvning af glandula tyroidea, men ingen ændring i tyroidea-funktion.

Interaktioner

 • Tetracycliner udviser in vitro antagonisme over for:
  • penicilliner
  • cefalosporiner
  • aminoglykosider.
 • Antacida, jernpræparater, obstipantia og mineralpræparater, der indeholder:
  • calcium
  • magnesium
  • aluminium
  • zink
  hæmmer absorptionen af tetracycliner. Dette gælder også mælkeprodukter. 
  Er indgift af sådanne præparater nødvendig, bør en tidsforskydning i forhold til indgift af tetracycliner på mindst 3 timer sikres. 
 • Isotretinoin øger i kombination med tetracycliner risikoen for benign intrakraniel trykstigning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 1.800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Tetracyclin er kontraindiceret i 2. og 3. trimester, da det indbygges i fosterets tand- og knoglevæv og kan give leverskade hos moderen. 

Referencer: 3711, 3730

Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Modermælkens indhold af calcium hæmmer formentlig absorptionen hos barnet. Tetracyclin er ikke måleligt i barnets plasma, og der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Ved en evt. absorption er der risiko for indbygning i barnets tænder og knogler. Som en forholdsregel bør amning undgås ved langtidsbehandling.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Optages i mikroorganismerne ved en aktiv transportmekanisme. 
 • Bindes reversibelt til 30 S-delen af ribosomerne, hvorved proteinsyntesen hæmmes. 
 • Virkningen er bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Følgende bakterier er fuldt følsomme:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • α-hæmolytiske streptokokker
   • non-hæmolytiske streptokokker
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Clostridium spp.
   • Brucella spp.
   • Leptospira spp.
   • Treponema pallidum.
  • Følgende er intermediært følsomme: 
   • Staphylococcus aureus
   • E. coli
   • Klebsiella spp.
   • Enterobacter spp.
   • Salmonella spp.
   • Shigella spp.
   • Yersinia spp.
   • Haemophilus influenzae
   • Bordetella pertussis
   • Bacillus spp.
   • Bacteroides spp.
  • Virker også på:
   • Rickettsia spp.
   • Borrelia burgdorferi
   • Chlamydia spp.
   • Legionella spp.
   • Mycoplasma spp.
  • Visse Proteus spp., Enterococcus faecalis og Pseudomonas aeruginosa er primært resistente.
  • Virker langsomt på malaria og kan kun anvendes til forebyggelse af malaria.

Farmakokinetik

 • Efter indgift absorberes ca. 80%.
 • Absorptionsgraden falder med stigende doser og hæmmes ved samtidig indtagelse af føde, især mælkeprodukter.
 • Efter indgift af 250 mg nås maksimal plasmakoncentration på ca. 2 mikrogram/ml efter 2-4 timer. 
 • Passerer blod-hjernebarrieren i ringe grad (koncentrationen i spinalvæsken er < 1/10 af serumkoncentrationen).
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Udskilles med galden, hvor koncentrationen når op på ca. 10 gange plasmakoncentrationen.
 • Ca. 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Ved doser over 1 g i døgnet ses akkumulation.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • Ved behandling af svær acne, hvor anden behandling ikke har haft tilstrækkelig virkning, og hvor et tetracyclin har vist effekt.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 426928
100 stk.
138,00 5,52

Substitution

filmovertrukne tabletter 250 mg
Tetracyclin "Actavis" TEVA, Tetracyclin, filmovertrukne tabletter 250 mg
Tetracyclin Nordic Prime (Parallelimport), Tetracyclin, filmovertrukne tabletter 250 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  250 mg  (2care4)

Præg:
L, A
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3730 Cross R, Line C, Day NF et al Revisiting doxycycline in pregnancy and early childhood-time to rebuild its reputation? Expert Open Drug Saf 2016 15(3) 367-83 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=26680308

 
 

Revisionsdato

2018-10-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...