Truberzi

A07DA06
 
 

Opioidreceptoragonist til behandling af diarré-domineret colon irritable. 

Anvendelsesområder

Behandling af diarré-domineret colon irritable (IBS-D) hos voksne. 

 

Behandling med eluxadolin må kun initieres og overvåges af læger med erfaring i diagnostik og behandling af mave-tarm-sygdomme. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg eller 100 mg eluxadolin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Sædvanligvis 100 mg 2 gange dgl.
 • Ved lav tolerans nedsættes dosis til 75 mg 2 gange dgl.

 

Ældre ≥ 65 år 

 • Initialt 75 mg 2 gange dgl.
 • Dosis kan evt. øges til 100 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk 

 • Tabletterne tages sammen med mad om morgenen og aftenen.
 • Glemt dosis kan tages inden for 4 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion (Child-Pugh A-C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alkoholoverforbrug.
 • Kendt eller mistænkt:
  • Galdevejsobstruktion
  • Sygdom i eller dysfunktion af sphincter Oddi.
 • Manglende galdeblære.
 • I relation til pancreas:
  • Anamnese med pancreatitis
  • Kendte eller mistænkte strukturelle sygdomme i pancreas.
 • I relation til obstipation:
  • Kronisk eller alvorlig obstipation
  • Anamnese med sequelae efter obstipation
  • Kendt eller mistænkt mekanisk gastro-intestinal obstruktion.
 • Samtidig behandling med OATP1B1-inhibitorer, fx ciclosporin eller visse antiretrovirale midler.

Forsigtighedsregler

 • Eluxadolin øger risikoen for panceratitis (i nogle tilfælde med letal udgang) og spasmer i sphincter Oddi. De fleste tilfælde af alvorlig pancreatitis forekom hos patienter uden galdeblære (hvor eluxadolin er kontraindiceret). Se endvidere Bivirkninger.
 • Patienten skal informeres om:
  • Symptomerne på spasmer i sphincter Oddi, hvor behandlingen skal seponeres, og hvor lægen kontaktes.
  • Symptomer på pancreatitis, hvor lægen straks skal kontaktes.
  • At undgå kronisk eller akut alkoholoverforbrug.
  • At seponere behandlingen og kontakte læge ved nyopståede eller forværrede abdominalsmerter.
  • At seponere behandlingen og kontakte læge ved alvorlig obstipation i mere end 4 dage.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjet ALAT/ASAT, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning.
Døsighed, Svimmelhed.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis.
Ikke kendt Hypersensitivitet  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem, dyspnø).

Alvorlige tilfælde af pancreatitis og spasmer i sphincter Oddi er rapporteret primært i løbet af en uge efter initiering af behandlingen, se endvidere Forsigtighedsregler

Interaktioner

 • Samtidig behandling med OATP1B1-inhibitorer, fx ciclosporin eller visse antiretrovirale midler, kan øge eksponeringen for eluxadolin. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig behandling med lægemidler, der kan forårsage obstipation, bør undgås.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af høje doser af OATP1B1-substrater, fx atorvastatin eller simvastatin, pga. øget eksponering af disse midler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Har både stimulerende og hæmmende effekt på forskellige opioidreceptorer i tarmvæggen. Herved hæmmes frigørelsen af bl.a. acetylkolin med øget intestinal transittid til følge.  

Farmakokinetik

Biotilgængeligheden skønnes at være lav pga. ringe absorption og høj first pass-metabolisme.  

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Gastroente) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 457232
56 stk. (blister)
942,70 44,89
(NBS)(Gastroente) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 388068
56 stk. (blister)
942,70 33,67

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
FX 75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7 x 17
filmovertrukne tabletter 75 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
FX 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys fersken
Mål i mm: 8 x 19,3
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-11-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. december 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...