Truberzi

A07DA06
 
 

Opioidreceptoragonist til behandling af diarré-domineret colon irritable. 

Anvendelsesområder

Behandling af diarré-domineret colon irritable (IBS-D) hos voksne. 

 

Behandling med eluxadolin må kun initieres og overvåges af læger med erfaring i diagnostik og behandling af mave-tarm-sygdomme. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg eller 100 mg eluxadolin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Sædvanligvis 100 mg 2 gange dgl.
 • Ved lav tolerans nedsættes dosis til 75 mg 2 gange dgl.

 

Ældre ≥ 65 år 

 • Initialt 75 mg 2 gange dgl.
 • Dosis kan evt. øges til 100 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk 

 • Tabletterne tages sammen med mad om morgenen og aftenen.
 • Glemt dosis kan tages inden for 4 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

 • Alkoholoverforbrug.
 • Kendt eller mistænkt:
  • Galdevejsobstruktion
  • Sygdom i eller dysfunktion af spinchter oddi.
 • Manglende galdeblære.
 • I relation til pancreas:
  • Anamnese med pancreatitis
  • Kendte eller mistænkte strukturelle sygdomme i pancreas.
 • Nedsat leverfunktion med Child-Pugh A-C.
 • I relation til obstipation:
  • Kronisk eller alvorlig obstipation
  • Anamnese med sequelae efter obstipation
  • Kendt eller mistænkt mekanisk gastro-intestinal obstruktion.
 • Samtidig behandling med OATP1B1-inhibitorer, fx ciclosporin eller visse antiretrovirale midler.

Forsigtighedsregler

 • Eluxadolin øger risikoen for panceratitis (i nogle tilfælde med letal udgang) og spasmer i spincter oddi. De fleste tilfælde af alvorlig pancreatitis forekom hos patienter uden galdeblære (hvor eluxadolin er kontraindiceret). Se endvidere Bivirkninger.
 • Patienten skal informeres om:
  • Symptomerne på spasmer i spinchter oddi, hvor behandlingen skal seponeres, og hvor lægen kontaktes.
  • Symptomer på pancreatitis, hvor lægen straks skal kontaktes.
  • At undgå kronisk eller akut alkoholoverforbrug.
  • At seponere behandlingen og kontakte læge ved nyopståede eller forværrede abdominalsmerter.
  • At seponere behandlingen og kontakte læge ved alvorlig obstipation i mere end 4 dage.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjet ALAT/ASAT, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning.
Døsighed, Svimmelhed.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis.

Alvorlige tilfælde af pancreatitis og spasmer i spincter oddi er rapporteret primært i løbet af en uge efter initiering af behandlingen, se endvidere Forsigtighedsregler

Interaktioner

 • Samtidig behandling med OATP1B1-inhibitorer, fx ciclosporin eller visse antiretrovirale midler, kan øge eksponeringen for eluxadolin. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig behandling med lægemidler, der kan forårsage obstipation, bør undgås.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af høje doser af OATP1B1-substrater, fx atorvastatin eller simvastatin, pga. øget eksponering af disse midler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Eluxadolin har både stimulerende og hæmmende effekt på forskellige opioidreceptorer i tarmvæggen. Herved hæmmes frigørelsen af bl.a. acetylkolin med øget intestinal transittid til følge.

Farmakokinetik

 • Meget lav biotilgængelighed pga. begrænset absorption og first pass-effekt.
 • Udskilles primært med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Gastroente) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 457232
56 stk. (blister)
945,65 45,03
(NBS)(Gastroente) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 388068
56 stk. (blister)
945,65 33,77

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
FX 75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7 x 17
filmovertrukne tabletter 75 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
FX 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys fersken
Mål i mm: 8 x 19,3
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...