Solifenacin "Paranova"

G04BD08
 
 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg og 10 mg solifenacinsuccinat. 

Doseringsforslag

Voksne. 5 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 10 mg 1 gang dgl. 

 

Ved stærkt nedsat nyrefunktion (GFR ≤ 30 ml/min), moderat nedsat leverfunktion eller samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmere maksimalt 5 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Snævervinklet glaukom
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Samtidig behandling med potente CYP3A4-hæmmere (fx clarithromycin, ketoconazol, ritonavir) ved moderat nedsat leverfunktion eller stærkt nedsat nyrefunktion (GFR ≤ 30 ml/min)
 • Hæmodialyse.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved 

 • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
 • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose og gastro-øsofageal refluks)
 • hiatus hernie
 • autonom neuropati.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Akkommodationsbesvær.
Ikke almindelige (0,1-1%) Perifere ødemer.
Somnolens.
Urinvejsinfektion, Vandladningsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) Colonobstruktion.
Urinretention.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.
 • Efter markedsføringen er der rapporteret meget sjældne tilfælde af torsades de pointes-takykardi, erythema multiforme samt angioødem.
 • Risiko for konfusion hos ældre på grund af den antikolinerge effekt.

Interaktioner

 • Solifenacin kan nedsætte virkningen af metoclopramid.
 • Itraconazol og andre hæmmere af CYP3A4 øger plasmakoncentrationen af solifenacin, mens CYP3A4-induktorer sænker plasmakoncentrationen.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (10 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Solifenacin er en kompetitiv selektiv hæmmer af den muskarine M3-undertype receptor, som primært er involveret i sammentrækningen af den glatte detrusor muskel i urinblæren. Effekten ses inden for en uges behandling og stabiliseres i løbet af de næste 12 uger. 

Farmakokinetik

Biotilgængelighed ca. 90%. Maksimal plasmakoncentration nås efter 3-8 timer. Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter. Plasmahalveringstid 45-68 timer. Udskilles gennem nyrerne, ca. 11% uomdannet og ca. 8% som aktiv metabolit.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Paranova Danmark) 075920
30 stk. (blister)
358,20 11,94
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Paranova Danmark) 102361
90 stk. (blister)
1.053,30 11,70
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Paranova Danmark) 395980
30 stk. (blister)
481,50 8,03
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Paranova Danmark) 144370
90 stk. (blister)
1.359,55 7,55

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Vesicare Astellas Pharma, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
Vesicare Astellas Pharma, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  5 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
150,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,7 x 7,7
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
151,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,8 x 7,8
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...