Voltadol

M02AA15
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til lokal anvendelse på hud. 

Anvendelsesområder

Lokal, symptomatisk behandling af smerte ved akutte forstuvninger, forstrækninger eller blå mærker på ekstremiteter efter stump traume, fx sportsskader. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Medicinsk plaster. 1 plaster indeholder 140 mg diclofenacnatrium. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 16 år 

 • 1 plaster 2 gange dgl. Appliceres morgen og aften. Bør kun appliceres på intakt hud.
 • Højst 2 plastre dgl. Derfor kan kun ét smertende område behandles ad gangen.
 • Anvendes i højst 7 dage.

 

Bemærk: 

 • Vedr. applikation, se Håndtering.
 • Erfaring savnes vedr. > 7 dages brug.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 16 år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet.
Eksem, Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Kontaktdermatitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme.
Fotosensibilitet.
Angioødem.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe (ca. 6%). 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

NSAID hæmmer prostaglandinsyntesen. 

Farmakokinetik

 • Kan efter kutan applikation absorberes i et dermalt depot, hvorfra diclofenac langsomt frigives til det centrale rum.
 • Ved lokal applikation på huden når kun en mindre del det systemiske kredsløb.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 

Applikation 

 • Må kun appliceres på intakt, symptomfri hud.
 • Kan evt. fastholdes vha. net-bandage.
 • ikke anvendes sammen med okklusionsbandage.
 • Plastret bør ikke deles.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) plastre 140 mg  (2care4) 131238
2 stk.
ikke fast pris

Substitution

plastre 140 mg
Voltarol GSK Consumer Healthcare, Diclofenac, plastre 140 mg
 
 
 

Revisionsdato

2017-06-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...