Feraccru

B03AB10
 
 

Jernpræparat til oral anvendelse. 

Anvendelsesområder

Behandling af jernmangelanæmi hos voksne. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 30 mg jern (som ferrimaltol). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 30 mg 2 gange dgl. på tom mave.
 • Sædvanligvis mindst 12 ugers behandling fastlagt ud fra blodprøver.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne bør synkes hele med et glas vand.
 • Erfaring savnes vedr.:
  • Nedsat nyre- og/eller leverfunktion.
  • Børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hæmokromatose og andre syndromer med jernophobning
 • Gentagne blodtransfusioner.

Forsigtighedsregler

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Obstipation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT.
Ledstivhed, Smerter i ekstremiteter.
Erytem.

Interaktioner

 • Jernpræparater kan nedsætte biotilgængeligheden af en række andre lægemidler, hvorfor man skal være særlig opmærksom. I de fleste tilfælde kan interaktionen undgås ved at anvende lægemidlerne med forskudt indtagelsestidspunkt. For yderligere information se tabel 1 i Orale midler (jern og kombinationer).
 • Dosisjustering af levothyroxin eller zink kan være nødvendig ved samtidig brug af jern.

Graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Indeholder jernkomplekset ferrimaltol.
 • Komplekset afgiver på kontrolleret måde jern til kroppens transport- og depotproteiner (henholdsvis transferrin og ferritin).

Farmakokinetik

 • Den frigivne jern kan optages via tarmvæggen og bindes til de jernbindende proteiner ferritin (cellulært depot) og transferrin.
 • Maksimal koncentration af serum-jern opnås efter 1-2 timer.
 • Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionen af jern.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 45 dage.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 520143
56 stk.
699,05

Foto og identifikation

Hårde kapsler  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 7 x 19
hårde kapsler 30 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...