True Test® 24

Udgået: 01.01.2018
V04CL
 
 

Diagnostikum til udredning af allergisk kontaktdermatitis (type IV-allergier). Allergensubstanser til epikutantest. 

Anvendelsesområder

Diagnostik af allergisk kontaktdermatitis. 

Dispenseringsform

Plastre til provokationstest. Består af 2 plastre: Panel 1 og 2 med hver 12 testsubstanser. 

Se i øvrigt under Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Doseringsforslag

 • Plastret anbringes på ryggen eller evt. på overarmen. Det skal forblive på huden i mindst 48 timer.
 • Herefter fjernes plastret, og aflæsning kan foretages 30 min. senere. Aflæsningen skal gentages 1-2 døgn efter, at plastret er fjernet, når de allergiske reaktioner er fuldt udviklede, og milde irritationsreaktioner er forsvundet.
 • I op til to uger efter lokal eller systemisk kortikosteroidbehandling kan reaktioner være falsk negative.

Kontraindikationer

Akut kontaktdermatitis.

Forsigtighedsregler

 • Kraftig sveddannelse, anden væde og solpåvirkning af testområdet bør undgås.
 • Plastret må ikke anbringes på steder med acne, ar, dermatitis eller andet, som kan påvirke undersøgelsens resultat.
 • Ved anamnestiske oplysninger, der tyder på kraftig sensibilisering over for et eller flere af plastrenes testsubstanser, bør disse udelades.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

 • En positiv reaktion svinder sædvanligvis i løbet af 1-2 uger. I sjældne tilfælde kan reaktioner vedvare i indtil 1 måned, efterladende et område med reversible pigmentforandringer.
 • Plastrets allergener giver sjældent anledning til sensibilisering.

Interaktioner

I op til to uger efter lokal eller systemisk kortikosteroidbehandling kan reaktioner være falsk negative. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Plastrene er af polyesterfibre med ethylencinylacetat-copolymer.
 • Klæbemassen består af akryl klæbemiddel.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Panel 1  

Nr. 

Testsubstans 

mikrog/plaster 

Nikkelsulfat 

162 

Lanolinalkohol 

810 

Neomycinsulfat 

486 

Kaliumdikromat 

44 

Cain-mix 

510 

Parfume-mix 

348 

Kolofonium 

972 

Paraben-mix 

810 

Quinolin-mix 

154 

10 

Perubalsam 

648 

11 

Ethylenediamin 

41 

12 

Koboltklorid 

16 

Panel 2  

13 

p-tert Butylphenol-formaldehydresin 

36 

14 

Epoxyresin 

41 

15 

Carba-mix 

203 

16 

Black rubber-mix (PPD-mix) 

61 

17 

Cl+Me-Isothiazolinon 

18 

Quaternium-15 

81 

19 

Mercaptobenzothiazol 

61 

20 

p-Phenylendiamin 

65 

21 

Formaldehyd 

146 

22 

Mercapto-mix 

61 

23 

Thiomersal 

24 

Thiuram-mix 

22 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) plaster til provokationstest 537481
10 stk.
Udgået 01-01-2018
 
 

Revisionsdato

2017-12-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...