Mydriacyl®

S01FA06
 
 

Anvendelsesområder

Kortvarig pupildilatation fx før oftalmoskopi. Til løsning af synekier ved iritis. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning 0,5% eller 1%. 1 ml indeholder 5 mg eller 10 mg tropicamid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 0,5% ca. 30 min. før oftalmoskopi
 • Ønskes hurtig virkning, kan der dryppes med 1% hvert 5. min. i alt 3 gange.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge.
 • Personer med stærkt pigmenteret iris kan kræve højere styrke eller yderligere doser.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Fladt forreste kammer eller snæver kammervinkel med risiko for akut glaukom.
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Forsigtighed tilrådes ved anvendelse hos børn og personer, som er modtagelige over for antikolinerge virkninger pga. den øgede risiko for systemisk toksicitet.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber.
Mundtørhed, Obstipation.
Ansigtsrødme, Takykardi.
Excitation, Hallucinationer, Konfusion.
Akkommodationsbesvær, Fotofobi, Sløret syn, Øjenirritation, Øjensmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet intraokulært tryk, Okulær hyperæmi.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Bradykardi.
Adfærdsforstyrrelse, Koordinationsbesvær.
Urinretention.
Conjunctivitis, Corneaerosion*, Corneaødem, Keratitis.
Ikke kendt Psykose, Svimmelhed, Synkope.
Korneal uklarhed.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Antikolinergikum, som blokerer responset af sphinctermusklen i iris og ciliærmusklen, og derved opnås mydriasis. Ved højere koncentrationer (10 mg/ml) lammes akkommodationen.
 • Virkning indtræder efter 15-30 minutter. Virkningsvarighed 0,5-4 timer.

Farmakokinetik

 • Virkning indtræder efter 15-30 minutter.
 • Virkningsvarighed 0,5-4 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,3-5,7. 

 

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 0,5% 043182
Pipettefl. a 15 ml
81,15
(B) øjendråber, opløsning 1% 143586
Pipettefl. a 15 ml
81,15
 
 

Revisionsdato

2018-11-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...