Eletap

Udgået: 17.12.2018
N02CC06
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg eletriptan (som hydrobromid). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 40 mg.
 • Hvis symptomerne vender tilbage, kan behandlingen gentages med 40 mg efter mindst 2 timer.
 • Maksimal døgndosis er 80 mg.
 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.
 • Hvis der ikke er effekt af 40 mg, kan 80 mg som enkeltdosis forsøges ved efterfølgende anfald.

 

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. patienter < 18 år og > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.
 • Tabletterne bør synkes hele.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Mulige alternativer, se Triptaner

Dosisreduktion

 • GFR 30-90 ml/min:

  Voksne. Dosis nedsættes til 20 mg. Maksimal døgndosis er 40 mg.  

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Moderat eller svær hypertension
 • Mild ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin, andre triptaner/5-HT1-receptoragonister eller MAO-hæmmere. Se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med epilepsi/nedsat krampetærskel
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Tyngdefornemmelse.
Abdominalsmerter, Kvalme, Mundtørhed.
Flushing, Palpitationer, Pharyngitis, Rhinitis, Sammensnørende fornemmelse i halsen, Takykardi.
Brystsmerter.
Myalgi.
Apati, Hovedpine, Myasteni, Paræstesier, Svimmelhed.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø.
Artralgi, Knoglesmerter.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Astma, Bradykardi.
Allergiske reaktioner  (herunder angioødem).
Ikke kendt Iskæmisk colitis.
Cerebrovaskulære tilfælde, Hypertension, Koronararteriespasmer, Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi.
Serotoninsyndrom, Synkope.

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af eletriptan og ergotamin. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af eletriptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af eletriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med eletriptan forlænger og forstærker virkningen af eletriptan.
 • Samtidig brug af SSRI eller SNRI giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Eletriptan metaboliseres via CYP3A4.
 • Erythromycin, verapamil og fluconazol øger koncentrationen af eletriptan, og det er muligt, at der er interaktion mellem eletriptan og andre lægemidler, som omsættes af samme enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Et register fandt 3 tilfælde af ventrikelseptumdefekt ud af 21 eksponerede (0-1 forventet). 

Se endvidere Triptaner

 

Referencer: 3711, 4251

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Bivirkninger hos ammede børn er ikke beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP3A4 til en aktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer.
 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 465431
6 stk. (blister)
Udgået 17-12-2018

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  40 mg  (2care4)

Præg:
40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


4251 Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H Triptan safety during pregnancy: a Norwegian population registry study Eur J Epidemiol 2013 28 759-69 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23884894

 
 

Revisionsdato

2019-02-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. maj 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...