Nutryelt®

B05XA31
 
 

Koncentrat til infusionsvæske indeholdende spormineraler til voksne. 

Anvendelsesområder

Tilførsel af mineraler og sporstoffer ved intravenøs ernæring. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 6.970 mikrogram zinkgluconat, 214 mikrogram kobbergluconat, 44,6 mikrogram mangangluconat, 210 mikrogram natriumfluorid, 17 mikrogram kaliumiodid, 15,3 mikrogram natriumselenit, 4,29 mikrogram natriummolybdat, 3,05 mikrogram chromchlorid og 799 mikrogram ferrofumarat.  

Doseringsforslag

Voksne 

 • Sædvanligvis 10 ml i.v. dgl.
 • Dosis kan øges til 20 ml i.v. dgl. ved signifikant øget behov for sporstoffer. Serumniveau af sporstoffer bør monitoreres.
 • Dosis justeres ved nedsat nyre- eller leverfunktion eller ved mild kolestase.

 

Advarsel 

 • Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

Kontraindikationer

 • Børn og unge.
 • Udtalt kolestase med P-bilirubin > 140 mikromol/l.
 • Wilsons sygdom.
 • Hæmokromatose.

Forsigtighedsregler

 • Udskillelsen af kobber, mangan, selen og/eller zink kan være signifikant nedsat med risiko for akkumulering og overdosering ved:
  • nedsat leverfunktion
  • nedsat biliær ekskretion
  • kolestase
  • nedsat nyrefunktion
  • manifest hyperthyreose.
 • Ved længerevarende behandling med parenteral ernæring kontrolleres plasma-koncentrationen af mangan regelmæssigt.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Der blev fejlagtigt fremstillet en infusionsvæske, som var 5 gange for stærk. Anafylaktisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Allergiske reaktioner, inkl. fatale anafylaktiske reaktioner, er rapporteret for parenteral brug af jern. 

Interaktioner

Bør ikke anvendes sammen med orale jernpræparater, da hurtig afgivelse af jern fra den komplekse form og transferrinmætning kan medføre synkope eller shock. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Indeholder en blanding af spormetaller i mængder, som sædvanligvis absorberes fra normal kost og har ingen farmakodynamiske egenskaber bortset fra at opretholde eller genoprette ernæringsstatus.  

Farmakokinetik

 • Jern, kobber, mangan og zink udskilles primært med galden.
 • Fluor, iod, krom, molybdæn og selen udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

Elektrolytter 

Mikromol pr. ml 

Chrom 

0,019 

Fluor 

Iod 

0,1 

Jern 

1,8 

Kobber 

0,47 

Mangan 

0,1 

Molybdæn 

0,021 

Selen 

0,09 

Zink 

15,3 

Øvrige egenskaber 

pH 

2,6-3,2 

Osmolaritet 

60-100 mosmol/l 

 

Håndtering 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 10-20 ml koncentrat til infusionsvæske fortyndes i mindst 250 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.


Holdbarhed
 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 48 timer ved 25°C beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 058555
10 stk.
262,00
 
 

Revisionsdato

2018-05-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...