Veltassa

V03AE09
 
 

Ionbytter til behandling af hyperkaliæmi. 

Anvendelsesområder

Hyperkaliæmi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til oral suspension. 1 afdelt pulver indeholder 8,4 g eller 16,8 g patiromer (som patiromersorbitexcalcium). 

Doseringsforslag

Voksne. 8,4 g 1 gang dgl. 

Dosis justeres i intervaller på mindst en uge på baggrund af P-kalium til højst 25,2 g dgl. 

 

Bemærk: 

  • 1 afdelt pulver opblandes i vand og indtages inden for 1 time, se medfølgende indlægsseddel.
  • Kan tages med eller uden mad.
  • Skal tages med mindst 3 timers interval fra andre orale lægemidler.
  • Glemt dosis tages så hurtigt som muligt samme dag. Glemt dosis bør ikke tages sammen med næste dosis.
  • Ingen erfaring vedr. patienter < 18 år.

Forsigtighedsregler

P-magnesium bør overvåges i mindst 1 måned efter behandlingsstart. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Meteorisme, Obstipation.
Hypomagnesiæmi.

Interaktioner

Patiromer kan nedsætte absorptionen af andre orale lægemidler. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 3 timer. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes ikke. 

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Binder kalium i mave-tarmkanalen, hvorved den fækale udskillelse af kalium øges, og P-kalium falder.
Virkningen på P-kalium indtræder typisk efter 4-7 timer. 

Farmakokinetik

Absorberes ikke. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8°C) og transporteres nedkølet (2-8°C).
  • Kan opbevares i højst 6 måneder under 25°C efter udlevering fra apotek.
  • Brugsfærdig oral suspension kan opbevares i højst 1 time.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til oral suspension 8,4 g 578950
30 stk.
3.667,20 122,24
(B) pulver til oral suspension 16,8 g 113451
30 stk.
3.667,20 61,12

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-06-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...