Fyremadel

H01CC01
 
 
Antagonist til gonadotropin-releasing hormone (GnRH). Decapeptid. Hæmmer udskillelsen af det luteiniserende hormon (LH) og det follikelstimulerende hormon (FSH).

Anvendelsesområder

Forebyggelse af præmatur ovulation hos patienter, som behandles med assisteret reproduktion (IVF). Andre anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 0,25 mg ganirelix (som acetat). 

Doseringsforslag

0,25 mg s.c. 1 gang dgl. fra 5. eller 6. stimulationsdag. 

 

Behandlingen fortsættes, indtil den dag, hvor der findes et tilstrækkeligt antal follikler af passende størrelse målt ved ultralydscanning. Herefter fremkaldes ovulation med et hCG-præparat. 

 

Bemærk: 

  • De daglige injektioner kan administreres af patienten efter instruktion.

Kontraindikationer

  • Bør ikke anvendes ved moderat til svært nedsat nyre- og leverfunktion pga. manglende erfaring.
  • Allergi over for GnRH eller GnRH-analoger.

Forsigtighedsregler

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (herunder ansigtsødem og dyspnø), Anafylaktisk reaktion.

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

GnRH-antagonist. Hæmmer dosisafhængigt udskillelsen af det luteiniserende hormon (LH) og det follikelstimulerende hormon (FSH) fra hypofysen. Hæmningen indsætter næsten øjeblikkeligt og opretholdes ved kontinuert behandling uden initial stimulation. 

Farmakokinetik

  • Biotilgængeligheden efter subkutan injektion er ca. 90%.
  • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1 time.
  • Steady state-plasmakoncentration nås i løbet af 2-3 dage.
  • Fordelingsvolumen ca. 0,5 l/kg.
  • Metaboliseres i leveren og nyrerne.
  • Plasmahalveringstid 13-16 timer.
  • Ca. 17% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,5-5,5. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i sprøjte 0,25 mg/0,5 ml 409293
1 stk.
322,50 322,50
(NBS)(Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i sprøjte 0,25 mg/0,5 ml 551779
5 stk.
1.356,60 271,32

Substitution

injektionsvæske, opl. i sprøjte 0,25 mg/0,5 ml
Orgalutran MSD, Ganirelix, injektionsvæske, opl. 0,25 mg/0,5 ml
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...