Hydrochlorothiazide "Orifarm"

C03AA03
 
 

Diuretikum af  thiazid-gruppen. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg (krydskærv) hydrochlorthiazid. 

Doseringsforslag

Voksne

Ødemer 

 • Initialt. 25-50 mg 1 gang dgl. om morgenen. Kan øges til 75-100 mg dgl.
 • Vedligeholdelse. Lavest mulige dosis, evt. hver anden eller tredje dag.

  

Hypertension 

 • Initialt. 12,5-50 mg 1 gang dgl. om morgenen.
 • Vedligeholdelse. Lavest mulige dosis med tilstrækkelig effekt på blodtrykket.

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for thiazider, antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen og sulfonamider
 • Stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion.

Forsigtighedsregler

 • Arthritis urica
 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose. 
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Forhøjet serum-urat, Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi, Hypokaliæmi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Arytmier, Ortostatisk hypotension.
Hypercalcæmi, Hypochloridæmi, Hypofosfatæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Kolestase, Pancreatitis.
Lungeødem, Pneumoni.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Depression, Paræstesier.
Kutan vasculitis, Purpura, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Impotens, Interstitiel nefritis, Nyresvigt.
Sløret syn.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider. 
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 2.100 eksponerede, heraf under 100 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko, og thiazider bør undgås i 1. trimester. 

Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen. Anvendes kun på særlige indikationer, og behandlingen er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen cykliske ødemer hos kvinder (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.  

Farmakodynamik

Hydrochlorthiazid hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. 

Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Plasmahalveringstid 9,5-13 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 25 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 140156
100 stk. (blister)
78,65 0,79

Substitution

tabletter 25 mg
Hydromed MediLink, Hydrochlorthiazid, tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,1 x 9,1
tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...