Irinotecan "Accord"

L01XX19
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer

Anvendelsesområder

Colorektal cancer.
Irinotecan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg irinotecanhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Monoterapi. 350 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 30-90 min. én gang hver 3. uge.
 • Kombinationsbehandling. 180 mg irinotecan/m2 legemsoverflade én gang hver 2. uge som i.v. infusion over 30-90 min. efterfulgt af infusion med fluoruracil og folininsyre.
  Behandlingen bør foregå under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal med dosisreduktion ved leuko- og trombocytopeni.

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom og/eller tarmobstruktion
 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Nedsat nyrefunktion: Erfaring savnes.
 • Patienten bør følges nøje pga. risiko for sent indtrædende alvorlig diarré.
 • Asiatere har øget risiko for at udvikle svær febril neutropeni pga. større metabolisering af irinotecan til SN-38.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Dyspnø.
Anæmi, Neutropeni.
Dehydrering.
Alopeci.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Obstipation, Øget spytsekretion.
Hypotension, Rhinitis, Vasodilatation.
Trombocytopeni.
Svimmelhed.
Mucositis, Øget svedtendens.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Conjunctivitis, Synsforstyrrelser, Tåreflåd.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning, Ileus, Tarmobstruktion.
Interstitiel lungesygdom.
Allergiske reaktioner.
Nyrefunktionspåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet topoisomerase-I. Bevirker enkeltstrengbrud på DNA og blokerer DNA-reparationen. Dette medfører hæmning af celledelingen og efterfølgende celledød.

Farmakokinetik

 • Irinotecan metaboliseres hovedsageligt i leveren til den aktive metabolit, SN-38.
 • Metaboliseres yderligere ved glucuronidering til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 5-14 timer for irinotecan og ca. 14 timer for SN-38.
 • SN-38 udskilles med galden og undergår enterohepatisk cirkulation.
 • Ca. 20% irinotecan og <1% SN-38 udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,0 - 3,8. 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske fortyndes med 250 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart efter fremstillingen.

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af irinotecan bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 380487
5 ml
706,60
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 178347
15 ml
4.141,95
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 445169
25 ml
5.967,85
 
 

Revisionsdato

2017-12-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...