Abacavir/Lamivudin "Mylan"

J05AR02
 
 

Antiviralt middel. Kombination af abacavir og lamivudin. Begge stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. 

Anvendelsesområder

Behandling af HIV-inficerede voksne og børn med legemsvægt ≥ 25 kg. Se endvidere kombinationsbehandling Midler mod HIV


Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg abacavir (som hydrochlorid) og 300 mg lamivudin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn med legemsvægt ≥ 25 kg. 1 tabl. 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Bør ikke anvendes til børn med legemsvægt < 25 kg, da dosisjustering ikke er mulig.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Pga. indholdet af abacavir: 

 • Der skal udvises særlig opmærksomhed ved hypersensibilitetsreaktioner, som kan være livstruende, og patienten skal følges tæt de første 2 måneder. Reaktion kan vise sig ved:
  • Feber
  • Hududslæt
  • Gastro-intestinale gener
  • Respirationsproblemer.

Udvikles sådanne reaktioner, skal præparatet seponeres, og behandlingen må ikke genoptages.  

 • Patienter, der har holdt pause med abacavir på grund af bivirkninger, må ikke genoptage behandlingen hermed uden forudgående kontakt med lægen.
 • Hypersensitivitet er tæt korreleret til bærertilstand af HLA-B*5701. Før initiering af behandling bør der screenes for eventuel bærertilstand, og abacavir bør aldrig anvendes til patienter, der bærer HLA-B*5701 allel.
 • Præparatet skal seponeres ved:
  • Mistanke om hypersensitivitetsreaktion
  • Stigning i aminotransferaser
  • Fremadskridende hepatomegali
  • Metabolisk acidose
  • Lactacidose af ukendt årsag.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Observationsstudier har vist en association mellem myokardieinfarkt og brugen af abacavir. En årsagssammenhæng er ikke af- eller bekræftet.

 

Pga. indholdet af lamivudin: 

 • Udvikles pancreatitis, bør behandlingen seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion. ALAT-niveau bør måles hver 3. måned.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af peginterferon/ribavirin.
 • Bør ikke anvendes ved nedsat nyrefunktion med GFR < 50 ml/min.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Utilpashed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hoste, Rhinitis.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine, Søvnløshed.
Alopeci, Hududslæt.
Allergiske reaktioner, Hypersensitivitet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Rhabdomyolyse.
Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Erytrocytaplasi.
Lactacidose.
Perifer neuropati.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

* Midlertidige stigninger. 

 

 • Allergiske reaktioner over for abacavir viser sig sædvanligvis inden for de første 8 uger af behandlingen som feber, hududslæt, slimhindeforandringer, åndenød, hoste, muskelsmerter og evt. multiorgansvigt. Reaktionen kan - især ved reeksponering - forløbe fatalt.
 • Legemsvægt samt glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af trimethoprim øger plasmakoncentrationen af lamivudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Vedvarende samtidig brug af sorbitolholdige lægemidler eller andre osmotisk virkende polyalkoholer, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi AUC og maksimal plasmakoncentration af lamivudin derved kan blive reduceret.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For abacavir (> 1.000) og lamivudin (> 4.500) er mange data for 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmere.
 • Abacavir og lamivudin: 
  • Nukleosid-analoger.
  • Intracellulært omdannes de enzymatisk til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. 

 

Abacavir 

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres intracellulært til den aktive metabolit, carbovirtrifosfat, som metaboliseres yderligere i leveren via alkoholdehydrogenase til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer.
 • Ca. 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Lamivudin 

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 600 mg/300 mg (kan dosisdisp.) 412914
30 stk. (blister)
3.787,15

Substitution

filmovertrukne tabletter 600 mg/300 mg
Kivexa GSK Pharma, Abacavir, Lamivudin, filmovertrukne tabletter 600+300 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  600 mg/300 mg

Præg:
600, 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 9,1 x 20,6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...