Alkeran®

L01AA03
 
 

Anvendelsesområder

 • Maligne hæmatologiske sygdomme som Hodgkins sygdom og myelomatose. Anvendes i sjældne tilfælde ved cancer ovarii.

Melphalan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg melphalan. 

Doseringsforslag

Flere doseringsregimer anvendes, fx 

 • daglig indgift af initialt 0,10 mg/kg legemsvægt, efter 10 dage 0,03 mg/kg legemsvægt eller
 • intermitterende behandlingsserier med højere dosis, fx 4-8 mg/m2 legemsoverflade dgl. i 5 dage hver 5.-6. uge.

Ved nyreinsufficiens bør den initiale dosis reduceres med mindst 50%. Se i øvrigt speciallitteratur. 

Behandlingen må i øvrigt styres under kontrol af leukocyttal og trombocyttal samt omfanget af generelle bivirkninger. 

Tabletterne skal indtages mindst 1 time før eller tidligst 2 timer efter et måltid. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Initialdosis bør nedsættes til højst 50% af normaldosis. Se i øvrigt speciallitteratur. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Kombinationsbehandling med lenalidomid, glukokortikoid og/eller thalidomid øger risikoen for lungeemboli, og tromboseprofylakse bør som minimum gives i de første 5 måneder af behandlingen med melphalan. P-piller af kombinationstypen bør ikke anvendes ved kombinationsbehandling. Risikoen for tromboemboli varer ved i 4-6 uger efter seponering af P-piller af kombinationstypen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Knoglemarvsdepression.
Alopeci.
Amenoré.
Almindelige (1-10%) Forhøjet carbamid.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning.
Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose.
Hæmolytisk anæmi.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Sekundær malignitet  (især leukæmi).
Dyb venetrombose, Lungeemboli.
Oligospermi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%, men stærkt varierende. Samtidig fødeindtagelse nedsætter biotilgængeligheden med ca. 40%.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • 10-20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8°C). 

  

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af melphalan bør udvises forsigtighed. Tabletterne er dog filmovertrukne, således at man ved berøring af dem ikke kommer i kontakt med det aktive indholdsstof. Må ikke deles. Der henvises til afsnittet om Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 2 mg 396938
25 stk.
748,50

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
GX EH3, A
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...