Leukeran®

L01AA02
 
 

Anvendelsesområder

 • Hodgkins sygdom
 • Visse former for non-Hodgkin lymfom
 • Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
 • Waldenströms makroglobulinæmi.

 

Chlorambucil bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg chlorambucil. 

Doseringsforslag

 • 0,1-0,2 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl.
 • Alternativt ved visse tumorformer gives intermitterende behandling (1-2 månedlige doser) med højere doser, se speciallitteratur.

  

Bemærk

 • Kontrol af leukocyt- og trombocyttal, initialt ugentligt, senere 1-2 gange pr. måned.
 • Tabletterne skal synkes hele og bør tages på tom mave (mindst 1 time før eller 3 timer efter et måltid).

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Tæt monitorering for yderligere myelosuppression forbundet med azotæmi. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling. 

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dagsdosis og ugedosis, så der overdoseres. Sygeplejerske misforstår regimet, så patienten får daglig behandling i stedet for 1-2 gange månedligt. Kramper og cerebrale udfaldssymptomer. Risiko for cytopeni.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dagsdosis og ugedosis, så der overdoseres. Sygeplejerske misforstår regimet, så patienten får daglig behandling i stedet for 1-2 gange månedligt. Kramper og cerebrale udfaldssymptomer. Risiko for cytopeni.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Knoglemarvsdepression.
Almindelige (1-10%) Gastro-intestinale gener, Stomatitis.
Akut sekundær hæmatologisk malignitet  (specielt leukæmi og myelodysplastisk syndrom, især efter langtidsbrug), Anæmi.
Sjældne (0,01-0,1%) Kramper.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Lungefibrose.
Irreversibel knoglemarvsaplasi.
Ikke kendt Oligospermi.

  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 70-100%. Absorptionen nedsættes væsentligt ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1 time.
 • Metaboliseres i leveren til en aktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2 timer for chlorambucil og 2,5 timer for den aktive metabolit.
 • >1% udskilles gennem nyrerne, idet såvel chlorambucil som den aktive metabolit omdannes spontant til mono- og dihydroxyderivater.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8°C). 

  

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af chlorambucil bør udvises forsigtighed. Tabletterne er dog filmovertrukne, således at man ved berøring af dem ikke kommer i kontakt med det aktive indholdsstof. Må ikke deles. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 2 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 2 mg 114531
25 stk.
729,60
(A) filmovertrukne tabletter 2 mg  (Orifarm) 523596
25 stk.
752,40

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
L, GX EG3
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 6,6 x 6,6
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...