Leukeran®

L01AA02
 
 

Anvendelsesområder

 • Hodgkins sygdom
 • Visse former for non-Hodgkin lymfom
 • Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
 • Waldenströms makroglobulinæmi.

 

Chlorambucil bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg chlorambucil. 

Doseringsforslag

 • 0,1-0,2 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl.
 • Alternativt ved visse tumorformer gives intermitterende behandling (1-2 månedlige doser) med højere doser, se speciallitteratur.

  

Bemærk

 • Kontrol af leukocyt- og trombocyttal, initialt ugentligt, senere 1-2 gange pr. måned.
 • Tabletterne skal synkes hele og bør tages på tom mave (mindst 1 time før eller 3 timer efter et måltid).

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-60 ml/min.

  Tæt monitorering for yderligere myelosuppression forbundet med azotæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af dagsdosis og ugedosis, så der overdoseres. Sygeplejerske misforstår regimet, så patienten får daglig behandling i stedet for 1-2 gange månedligt. Kramper og cerebrale udfaldssymptomer. Risiko for cytopeni.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Knoglemarvsdepression.
Almindelige (1-10%) Gastro-intestinale gener, Stomatitis.
Akut sekundær hæmatologisk malignitet  (specielt leukæmi og myelodysplastisk syndrom, især efter langtidsbrug), Anæmi.
Sjældne (0,01-0,1%) Kramper.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Lungefibrose.
Irreversibel knoglemarvsaplasi.
Ikke kendt Oligospermi.

  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4270, 2955, 4264, 2790, 2789, 4268, 691, 2954, 692, 4267, 4269

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 70-100%. Absorptionen nedsættes væsentligt ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Metaboliseres i leveren til en aktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2 timer (chlorambucil) og 2,5 timer (aktive metabolit).
 • >1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8°C). 

  

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af chlorambucil bør udvises forsigtighed. Tabletterne er dog filmovertrukne, således at man ved berøring af dem ikke kommer i kontakt med det aktive indholdsstof. Må ikke deles. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 2 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 2 mg 114531
25 stk.
729,60
(A) filmovertrukne tabletter 2 mg  (Orifarm) 523596
25 stk.
708,00

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
L, GX EG3
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 6,6 x 6,6
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932

 
 

Revisionsdato

2019-10-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...