Xermelo

A16AX, Ingen
 
 

Telotristat hæmmer produktionen af serotonin ved carcinoidt syndrom. 

Anvendelsesområder

Diarré i forbindelse med carcinoidt syndrom i kombination med somatostatinanalog (SSA), hvor SSA alene ikke er tilstrækkelig. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg telotristatethyl. 

Doseringsforslag

Voksne. 250 mg 3 gange dgl.  

 

Bemærk

  • Skal indtages sammen med mad.
  • Såfremt respons ikke er set inden for 12 uger, bør behandlingen revurderes.
  • Ved glemt dosis indtages efterfølgende dosis på næste planlagte tidspunkt. Man skal ikke tage dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.
  • Let til moderat nedsat leverfunktion kan øge plasmakoncentrationen. Dosisreduktion kan være nødvendig.
  • Erfaring savnes ved stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion.
  • Ved kombination med korttidsvirkende octreotid skal octreotid administreres mindst 30 minutter efter telotristat.

Forsigtighedsregler

Telotristat reducerer afføringsfrekvensen, derfor skal der observeres for obstipation. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Temperaturstigning.
Flatulens, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Meteorisme, Obstipation.
Perifere ødemer.
Hovedpine.

Interaktioner

Kan evt. hæmme effekten af lægemidler, som er substrater for CYP3A4; fx midazolam, everolimus, sunitinib, simvastatin, amlodipin, ciclosporin og hormonale kontraceptiva. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Telotristatethyl og dets aktive metabolit telotristat hæmmer L-tryptophanhydroxylase (TPH1), der indgår i biosyntesen af serotonin. 

Øget serotonin-niveau ses ved carcinoidt syndrom, og hæmning af TPH1 lindrer gastro-intestinale symptomer forbundet med carcinoidt syndrom, bl.a. diarré. 

Farmakokinetik

Telotristatethyl absorberes hurtigt og omdannes næsten fuldstændigt til den aktive metabolit telotristat.  

Plasmahalveringstid ca. 0,6 time for telotristatethyl og ca. 5 timer for den aktive metabolit ved enkeltdosis og ca. 11 timer for den aktive metabolit efter gentagen indgift. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 372246
90 stk. (blister)
12.890,60 429,69

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
T-E, 250
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 17
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...