Idarubicinhydrochlorid "Accord"

L01DB06
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer. Antracyclinderivat. 

Anvendelsesområder

Akutte leukæmier.
Idarubicin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 5 mg eller 10 mg idarubicinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Akut non-lymfatisk leukæmi 

 • Voksne. 8 mg/m2 legemsoverflade dgl. i.v. i 5 dage eller 12 mg/m2 legemsoverflade dgl. i.v. i 3 dage som monoterapi eller i kombination med andre cytostatika.

 

Akut lymfatisk leukæmi 

 • Voksne. 10-12 mg/m2 legemsoverflade dgl. i 2-3 dage i kombination med andre cytostatika, til relapsbehandling eller behandling af refraktær akut lymfatisk leukæmi.

 

Akut myeloid leukæmi 

 • Børn. 10-12 mg/m2 legemsoverflade dgl. i 3 dage i kombination med cytarabin.
  For nøjagtig dosering henvises der til individuelle protokoller.

 

Bemærk: 

Gives bedst over få min. i slangen til løbende i.v. drop. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens
 • Stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion
 • Allergi over for antracyclinderivater
 • Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Nedsat leverfunktion
 • Hjertesygdom i anamnesen pga. risiko for kardiotoksiske bivirkninger.
 • Udtalt vævsirriterende effekt, doseres derfor bedst intravenøst i løbende drop. Ved paravenøs injektion må injektionsstedet behandles med ispose og infusion af dexrazoxan (Savene®). Ved forværring af symptomer skal patienten tilses af plastikkirurg.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kulderystelser, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hovedpine.
Alopeci, Mucositis.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Overfølsomhed for strålebehandling.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Gastro-intestinal blødning.
Bradykardi, Takyarytmier, Takykardi, Tromboflebitis, Venstresidig hjerteinsufficiens.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Colitis.
Ekg-forandringer, Myokardieinfarkt.
Leukæmi.
Dehydrering.
Cellulitis.
Sepsis.
Sjældne (0,01-0,1%) Cerebral hæmoragi.
Meget sjældne (< 0,01%) AV-blok, Myocarditis, Pericarditis.
Anafylaktisk reaktion.

Patienten bør informeres om, at urinen kan blive rødfarvet i døgnet efter indgiften af idarubicin. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder herefter. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Overdosering kan forårsage akut myokardietoksicitet inden for 24 timer og alvorlig knoglemarvshæmning i løbet af 1-3 uger. 

Farmakodynamik

Hæmmer topoisomeraseenzymer (II), som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød.  

Farmakokinetik

 • Efter i.v. injektion bindes stoffet hurtigt i vævene.
 • Maksimal plasmakoncentration af idarubicin nås ca. 2 timer efter indgift.
 • Metaboliseres i udstrakt grad i leveren til en aktiv metabolit, idarubicinol.
 • Nedsat leverfunktion resulterer i en langsommere udskillelse og dermed øget retention og kumulation i plasma og væv.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer for idarubicin og 41-69 timer for idarubicinol.
 • Udskilles gennem nyrerne og med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3 - 4,5. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.


Forligelighed ved infusion: Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af idarubicin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. 5 mg 448872
1 stk.
720,15
(A) injektionsvæske, opl. 10 mg 182473
1 stk.
1.112,35
 
 

Revisionsdato

2018-07-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...