Lomustine "Medac"

L01AD02
 
 

Anvendelsesområder

  • Maligne lidelser, bl.a. hjernetumorer, Hodgkins sygdom og metastatisk malignt melanom.

 

Lomustin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler. 1 kapsel indeholder 40 mg lomustin. 

Doseringsforslag

Gives alene eller i kombinationsbehandling i doser på 75-130 mg/m2 legemsoverflade hver 6. til 8. uge, se speciallitteratur. Behandlingen gives i øvrigt under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal. Dosis nedsættes ved neutropeni eller trombocytopeni. 


Bemærk: Kapslerne skal synkes hele. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed bør udvises ved svær nyreinsufficiens, knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling. Bør ikke anvendes ved hvedeallergi. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Knoglemarvsdepression.
Almindelige (1-10%) Leverpåvirkning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Konfusion, Talebesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose.
Alopeci.
Meget sjældne (< 0,01%) Sekundær malignitet.
Nyrefunktionspåvirkning.
Irreversibelt synstab.
Ikke kendt Lungeinfiltrater.
Akut leukæmi, Myelodysplastisk syndrom.
Koordinationsbesvær, Sedation.
Irreversibel infertilitet  (mænd), Nyresvigt.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se Antineoplastiske midler

 
Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandling med lomustin og i mindst 6 måneder efter afsluttet behandling. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Farmakokinetik

  • Absorberes næsten fuldstændigt og metaboliseres inden for 5 minutter til aktive metabolitter.
  • Maksimal plasmakoncentration af disse indtræder inden for 1-6 timer.
  • Plasmahalveringstiden for metabolitter er 1-2 timer.
  • Passerer direkte over i CNS og i urin eller optages i vævene, hvorfra det langsomt frigives igen. Koncentrationen af aktive metabolitter i cerebrospinalvæsken udgør 15-30% af plasmakoncentrationen.
  • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne. Ca. 50% af den indgivne dosis udskilles inden for 12 timer, yderligere 10% inden for 48 timer. Dog vil en stor del forinden være udskilt med galden og reabsorberet i tarmen. I alt udskilles under 75% inden for 4 døgn.
    Bemærk: Både lever, galdeveje og nyrer er udsat for relativt høje koncentrationer af aktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Ved en eventuel kontaminering af hud og slimhinder skal der skylles omhyggeligt med vand. Lomustin er fedtopløseligt og kan inaktiveres med en blanding af koncentreret ammoniakvand og sprit (1:10).
Bemærk - personalerisiko: Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) kapsler 40 mg 136887
20 stk.
4.080,35

Foto og identifikation

Kapsler  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 5,7 x 16,1
kapsler 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2015-11-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...